Fredag d. 22. januar 2021 - �rgang 15
Himmerlands Kød vil opføre et helt nyt slagteri og administrationsbygning på Egegaardsvej 5, hvor der tidligere har været hestehospital.

Himmerlands Kød på vej med nyt slagteri i Aalestrup

08-01-2021

Byrådet har igangsat planproces, der skal bane vej for et helt nyt slagteri

Af Jacob Dalgaard

En gigantisk erhvervsinvestering er på vej i Aalestrup i den sydlige ende af Vesthimmerland. Det er virksomheden Himmerlands Kød, der vil bygge et helt nyt kreaturslagteri og en ny administrationsbygning til et ikke offentliggjort beløb. 

Himmerlands Kød er i dag spredt ud på fire afdelinger i Aalestrup, Kjellerup, Hadsund og Farsø. Med investeringen er det tanken at samle de tre førstnævnte afdelinger i et nyt slagteri på Egegaardsvej 5 i Aalestrup med ekstra ind- og udkørsel til Nordre Ringvej. Himmerlands Kød slagter i dag omkring 110.000 kreaturer om året. Med det nye slagteri øges kapaciteten med omkring 50 %.

Projektet har allerede været i fordebat, hvor der er kommet 7 indsigelser. De kommer hovedsagligt fra naboer, der udtrykker bekymring for støj- og lugtgener fra det nye slagteri. Kommunen har svaret, at Himmerlands Kød i det nye slagteri skal overholde gældende grænseværdier for såvel støj som lugt. 

Det kræver en ny lokalplan og et tillæg til den gældende kommuneplan at give tilladelse til byggeriet. På mandag ventes byrådet på et ekstraordinært møde at sende de nye planer ud i offentlig høring i 8 uger for at bane vej for det nye slagteri, der beskæftiger cirka 200 medarbejdere. 

Udover investeringen i Aalestrup har Himmerlands Kød allerede påbegyndt en udvidelse på 1000 kvadratmeter i afdelingen i Farsø. Her skal aktiviteterne i opskæringen øges til afsætning i detailhandlen.

Himmerlands Kød har rødder i Aalestrup, der går helt tilbage til 1910, hvor slagteriet Hjalmar Nielsen blev etableret. Det nye slagteri skal efter planen stå klar i 2022. Hvad der skal ske med det gamle slagteri, der ligger centralt i Aalestrup by, er ikke afklaret på nuværende tidspunkt. 

I dag drives og ejes Himmerlandskød af familien Andersen, hvor alle er opvokset med oksekød i blodet, og som dermed sætter en ære i at sikre kvaliteten i dansk oksekød. Derudover ejer Økonomidirektør/CFO Louise Bondgaard Godsk 10% af Himmerlandskød.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!