Tirsdag d. 14. juli 2020 - �rgang 15
Jørn Larsen, Hornum – aktiv el-mand i 40 år.

Hornums el-formand har 40 års jubilæum i den lokale elforsyning

11-06-2019

Det hele startede med, at Jørn Lassen blev valgt til formand for Hornum Elforsyning på generalforsamlingen den 18. juni 1979. Da var Jørn Lassen sammen med sin familie på ferie i Norge, men fremsynede folk havde fået hans tilsagn om at tage mod valget som formand før feriens start.

Jørn Lassen er vokset op i Strandby, hvor forældrene drev Strandby Vestergård. Han tog realeksamen i Farsø.

- Da jeg var færdig i skolen, fik jeg læreplads som elektriker hos elinstallatør J. Jantzen i Hornum. Efter at være blevet udlært arbejdede jeg for elinstallatør Ove Hansen. Senere blev jeg leder af elinstallatør Søren Øgaards afdeling i Overlade. Fra 1979 til 1984 var jeg varmemester hos Hornum Fjernvarme. Senere startede jeg Hvidevareservice, som jeg afhændede, da jeg gik på efterløn i 2012.

Jørn Lassen flyttede til Hornum, da han kom i elektrikerlære, og her har han – med undtagelse af den tid, hvor han var soldat – boet i Hornum sammen med sin familie.

Den unge elektriker havde godt fagligt kendskab til elsektoren, men det var ikke den eneste kvalifikation, der skulle være i orden:

- Det var en betingelse for at være bestyrelsesmedlem i elforsyningen – og for øvrigt også i Hornum Vandværk – at man kunne spille kort, og det kunne jeg, siger Jørn Lassen.

- Det var heldigt, da jeg gerne ville gøre en indsats for, at Hornum Elforsyning kunne fungere godt til gavn for forbrugerne. Takket være et godt og fremsynet samarbejde i bestyrelsen lykkedes det at komme frelst gennem indførelse af den ny el-lov og alle de andre bureaukratiske benspænd.

Hornum Elforsyning fusionerede med Aars Elforsyning i 2014. Inden da havde Hornum Elforsyning gravet alle el-ledningerne i jorden. Elforsyningen havde også indført digital kortlægning af kabelskabene, så der hurtigt kunne lokaliseres driftsproblemer. Der blev ført el-stikledninger fra målerskabet ind til den enkelte forbruger. Endvidere fornyede elforsyningen tre transformerstationer. Disse investeringer har forbedret forsyningssikkerheden for de godt 600 forbrugere i Hornum.

I forbindelse med fusionen med Aars Elforsyning blev Kalle Bjerregaard og Jørn Lassen indvalgt i Aars-Hornum Elforsynings bestyrelse, og Jørn Lassen blev næstformand.

- Selv om der har været en hård kamp at få et mindre forsyningsselskab som Aars-Hornum Elforsyning til at overleve, har det været umagen værd. Den korte og hurtige vej fra forbrugeren til formand, bestyrelse og driftsledelse giver en effektiv løsning på fælles problemer. Hvorfor aflevere et værdifuldt elnet som forbrugerne i Hornum og Aars har betalt, til andre. Disse værdier bør bevares i lokalsamfundet, understreger Jørn Lassen.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!