Lørdag d. 17. august 2019 - �rgang 14
Per Sønderup, ordførende direktør i Jutlander Bank

Jutlander Bank opjusterer sine forventninger

14-05-2019

KVARTALSRAPPORT: Fortsat vækst i primær indtjening, og resultatet før skat stiger med 10 procent til 96 mio. kr.

Jutlander Bank kom ud af første kvartal 2019 med et resultat før skat på 96 millioner kroner, hvilket er 10 procent bedre end året før. Resultatet betegner banken selv som ”meget tilfredsstillende”, og banken opjusterer nu sine forventninger til resultatet for hele 2019 med 25 millioner kroner. Efter skat lyder resultatet på 79 millioner kroner.

”Det mest glædelige er, at overskuddet af bankens basis-forretning vokser”, siger Jutlander Banks ordførende direktør, Per Sønderup, med henvisning til bankens primære indtjening, der steg med seks procent fra første kvartal 2018 til første kvartal 2019. Den primære indtjening er periodens resultat før kursreguleringer, nedskrivninger og skat.

”Når man tager vores nettorente- og gebyrindtægter og fratrækker omkostningerne til at drive bankens afdelinger og lønne vores medarbejdere, så er vores forretning altså sund – og bedre end for et år siden,” konstaterer Per Sønderup.

Forventninger opjusteres
Efter det fine første kvartal opjusterer Jutlander Bank sine forventninger til resultat før skat for hele 2019.
I bankens årsrapport for 2018 forventedes et årsresultat for 2019 på mellem 225 og 275 millioner kroner før skat. Den forventning opjusteres efter årets første tre måneder med 25 millioner kroner til intervallet 250 til 300 millioner. Men resultatet kan meget vel gå hen og blive noget større.

Jutlander Bank ejer nemlig 6,9 pct. af aktierne i Sparinvest, som tidligere på året indgik en betinget aftale om salg af 75 pct. af aktiekapitalen i Sparinvest til Nykredit-koncernen. Gennemførelsen af handlen er blandt andet betinget af, at myndighederne godkender den.

”Hvis handlen gennemføres, vil det betyde en merindtjening på omkring 80 millioner kroner i forhold til vores opjusterede forventninger, og dermed kan vi formentlig endnu en gang opjustere vores forventninger til resultatet før skat i 2019 til mellem 330 og 380 millioner – men det gør vi ikke, før vi ved, at handlen må og kan gennemføres”, siger Jutlander Banks ordførende direktør.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!