Lørdag d. 17. august 2019 - �rgang 14
På året generalforsamling overrakte formand Bjarne Mæng Pedersen en gave til Sven Linde (til venstre) som tak for 28 år arbejde i bestyrelsen, hvoraf de seneste mange år som foreningens næstformand og sekretær.

Kabel-net i Løgstør renoveres og speedes op

14-05-2019

Næsten 50 medlemmer var mødt op til Løgstør Kabel-tv's årlige generalforsamling, som var foreningens generalforsamling nr. 31.

De fremmødte medlemmer kunne bl.a. høre om foreningens virke det seneste år. Af markante hændelser blev nævnt en fornyelse af aftalen med foreningens samarbejdspartner Stofa og en igangsættelse af en omfattende renovering af foreningens kabel-net. Efter endt renovering er foreningens kabel-net blandt landets førende antenneforeninger, og kan herefter tilbyde landets højeste internet hastigheder på 1 Giga bit.

Renoveringen har stået på de seneste uger, og i øjeblikket er ca. halvdelen af byen opgraderet. I forbindelse med renoveringen, har det desværre været nødvendigt at afbryde signalet. I forbindelse med det sidste arbejde, som pågår i disse uger, kan det ligeledes være nødvendigt for medlemmerne at geninstallere kanalerne, for igen at kan se alle kanaler. Hele renoveringen forventes endelig færdig inden sommerferien. 

Foreningens årsregnskab viser et overskud på kr. 129.409. Grundet stigninger fra programleverandørerne, blev der vedtaget mindre prisstigninger på hver af de tre programpakker. Stigningerne vil være mellem 10 og 20 kr pr mdr.

I forbindelse med valg til bestyrelsen havde foreningens mangeårige næstformand, Sven Linde, stillet sin bestyrelsespost til rådighed for nye og yngre kræfter. Det betyder, at foreningens tidligere suppleant Hans Graulund overtager bestyrelsesposten, og Sven Linde vil i den kommende periode være at finde som suppleant.

Der var genvalg til Bjarne Mæng Pedersen. Som nye suppleanter blev valgt Peter Møller Christensen og Lars Heine Andersen.  
Bestyrelsen består nu af Bjarne Mæng Pedersen, Jens Hedegaard, Per Ravn, Tom Larsen og Hans Graulund. Suppleanter: Peter Møller Christensen, Lars Heine Andersen og Sven Linde. Bestyrelsen konstituerer sig snarest.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!