Lørdag d. 15. august 2020 - �rgang 15

Kirsten har været menighedsrådsmedlem i 38 år

28-07-2020

Den 15. september i år er der valg til menighedsråd, og i Løgstør bliver der en ledig plads, når Kirsten Østergaard Pedersen takker af efter tro tjeneste som menighedsrådsmedlem gennem 38 år.

Når vi tænder det første lys i adventskransen den 29. november, kan Kirsten Østergaard Pedersen kalde sig forhenværende menighedsrådsmedlem. Hun har valgt ikke at genopstille ved det kommende valg i september. Hun har til gengæld også gjort sin borgerpligt, for sammenlagt er det blevet til 38 år som menighedsrådsmedlem. Først 26 år i Næsborg menighedsråd og senest 12 år i Løgstør menighedsråd.

I 1977 stoppede Kirstens svigerfar i Næsborg menighedsråd, og da der både i svigerfamilien og i Kirstens egen familie var en stærk tradition for at deltage i menighedsarbejde, stillede Kirsten op og fik den ledige plads i Næsborg menighedsråd. 

Allerede på det første møde, husker Kirsten, meddelte den daværende præst, at han ønskede at stoppe. I løbet af de 26 år, det blev til i rådet, før hun og hendes mand Ole i 2003 flyttede til Løgstør, nåede hun at være med til tre præsteansættelser og to perioder som kirkeværge. 

I Løgstør blev Kirsten hurtig frivillig i et af kirkens udvalg, og selv om det ikke var hendes mening at skulle i menighedsrådet, var interessen stadig intakt, og i 2008 blev hun valgt ind i Løgstør menighedsråd. Her fik hun nogle andre opgaver end i tiden i Næsborg. Ganske vist har hun været med til yderligere to præsteansættelser, men hun blev også valgt som kontaktperson, og har således haft funktion som arbejdsgiver for personalet i kirken og på kirkegården med ansvar for ansættelser, mus-samtaler osv.

Desuden har hun været medlem af aktivitetsudvalget, som har planlagt de mange arrangementer, som kirken står bag.

En stor og spændende opgave har det også været at være med til at realisere drømmen om at få bygget det nye sognehus ved siden af kirken, som blev indviet i 2018. Netop sognehusbyggeriet har været en milepæl, som Kirsten Østergaard Pedersen gerne ville have med, inden hun forlader menighedsrådsarbejdet.

Med sine talrige erfaringer med menighedsarbejde kan Kirsten konstatere en væsentlig forskel på at være menighedsrådsmedlem i et lille sogn og et lidt større sogn som i Løgstør. I Næsborg var der flere praktiske opgaver til menighedsrådsmedlemmerne og tættere kontakt til andre mennesker, mens den slags ting i Løgstør er overladt til ansatte medarbejdere. 

- Der er en fantastisk medarbejderstab og et godt samarbejde - også i menighedsrådet. Det har været nogle gode og spændende år, men nu glæder jeg mig også til at lægge ansvaret og blive almindelig frivillig. Så håber jeg, at andre vil melde sig på banen til det kommende valg, lyder opfordringen fra Kirsten Østergaard Pedersen. 

I Løgstør er der ligesom i langt de fleste andre sogne menighedsrådsvalg den 15. september 2020.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!