Søndag d. 24. juni 2018 - Årgang 13

Klage over campingplads er chikane

12-08-2017

Der er blevet skærpet tilsyn med de tre kommunale campingpladser i Vesthimmerland, efter at der er indgivet en række klager over Løgstør Camping og Aars Camping.

Klagerne vedrører især forpagternes adfærd samt for lav standard vedrørende rengøring, vedligehold og ryddelighed.

Niels Krebs Hansen (K), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget har også selv personligt fået flere opringninger med klager over standarden på pladserne. Det har stået på et års tid, men det er taget til på det seneste, fortæller han.

På mandag er sagen på udvalgets møde, hvor forvaltningen vil orientere om status på problematikken.

På Løgstør Camping siger forpagter Ole Vang, at han har haft møde med kommunen to gange, hvor der har været uanmeldt tilsyn på pladsen, og hvor der ikke er blevet fundet noget at anmærke.

Han kender godt til kritikken, og han ved også hvor den kommer fra.

- Jeg kan kun sige, at det drejer sig om én gæst, som var utilfreds og nu bruger det her som et våben imod os.

Forvaltningen bekræfter også, at der ikke er fundet væsentlige mangler i større omfang - ejheller misligholdelse af kontraktlige forhold.

Forvaltningen foreslår dog, at der indkaldes til møde med Campingrådets repræsentant, som fører tilsynet for kommunen på campingpladerne i kommunen og herunder også de tre kommunale campingpladser. Til dette møde vil forvaltningen også invitere turistchefen for VisitVesthimmerland Jimmi Petersen.

Formålet vil være at afklare, hvorvidt campingrådets tilsyn giver anledning til at påpege problemer eller kritisable forhold på pladserne samt få campingrådets generelle vurdering af de tre pladsers standard og en vurdering af pladsernes potentialer. I Campingrådets rating med 1-5 stjerner har Løgstør og Aars tre stjerner, mens Aalestrup har en stjerne.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!