Søndag d. 16. maj 2021 - �rgang 16

Kommunen takker nej til statslig pulje til langvarige kontanthjælpsmodtagere

19-11-2020

Vesthimmerlands Kommune kunne have fået 671.850 kroner, men Beskæftigelsesudvalget har forkastet tilbuddet, da betingelserne er for vidtgående.

Af Jacob Dalgaard

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udmeldte 3. november en pulje til afklaring af langvarige kontanthjælpsmodtagere. Puljen er på i alt 96,4 mio. kr., som er afsat på finansloven, og alle landets kommuner opfordres til at søge puljen. De kommuner, der alligevel ikke ønsker at søge puljen, bedes om at sende et borgmesterbrev med en begrundelse. 

Puljen lokker ikke i Vesthimmerland, hvor både forvaltningen og nu også Beskæftigelsesudvalget afviser at søge penge fra puljen, hvilket for Vesthimmerlands Kommune kunne have givet 671.850 kr. til indsatsen overfor målgruppen af aktivitetsparate borgere over 30 år, som har været på kontanthjælp eller lignende i minimum 8 ud af de seneste 10 år. Den gruppe er der 90 personer af i Vesthimmerland. 

Men Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen har oplistet en række ulemper ved at søge puljen. Blandt andet har kommunen allerede i dag en indsats på området, som ikke harmnonerer med puljens rammebetingelser.

I et notat skriver Vesthimmerlands Kommune, at det er erfaringen, at der vil skulle anvendes en del ressourcer på projektledelse og administration af projektet. Med andre ord, der er for få penge og for meget administration.

Endvidere udbetales 25 % af det eventuelt tildelte beløb kun, hvis der i den 2-årige projektperiode lykkes at få 80% af målgruppen i job. Det anser forvaltningen som urealistisk. "Der er tale om én af de mest komplicerede og sammensatte målgrupper i beskæftigelsessystemet og rummer borgere med mangeartede og ofte sammensatte problemstillinger. For eksempel har en del af borgere i målgruppen et misbrug," påpeges der i kommunens notat.

Beskæftigelsesudvalget bakker op om den eksisterende indsats på området, og udvalget ønsker at sende en skrivelse til STAR, hvori det problematiseres, at beskæftigelsesindsatsen er indrettet efter tildeling af puljer - herunder strenge krav til ansøgning og små puljestørrelser.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!