Søndag d. 13. juni 2021 - �rgang 16

Kommunen vil ekspropriere sig til cykelsti i Trend

01-11-2020

Adskillige lodsejere i Trend er ikke tilfredse med kommunens tilbud om køb af jord til ny cykelsti.

Af Jacob Dalgaard

For et år siden blev det besluttet, at der skulle anlægges en cykelsti på begge sider af Viborg i Trend på strækningen fra Gl. Amtsvejs sydlige udmunding til Gl. Møllevej. Indtil videre er intet sket. 

I hvert fald ikke synligt på den 2,4 kilometer lange strækning. Ved skrivebordene har der til gengæld været aktivitet med at kontakte de lodsejere på strækningen, som skal afgive en strimmel af deres jord for at gøre plads til cykelstierne. I alt 31 matrikler er udpeget til at skal afgive tilsammen 1860 m2 jord. 

Hensigten med den politiske aftale var at der skulle indgås frivillige aftaler med lodsejerne. Men en fjerdedel af de berørte lodsejere i Trend har nægtet at indgå aftaler. Det skyldes dels utilfredshed med erstatningens størrelse, men det skyldes også skattesprøgsmål. Generelt er der opbakning til cykelstien, oplyser kommunen, men ved ekspropriation kan lodsejeren opnå skattefrihed, hvilket spiller ind i sagen.

Enkelte lodsejere har også stillet spørgsmål ved, hvorfor kommunen skal bruge så meget jord til cykelstien. Det er imidlertid forvaltningens vurdering, at der af hensyn til trafiksikkerheden, fremtidssikring i forhold til klima og retningslinjerne i vejreglerne ikke skal ændres på projektet.

Derfor bliver det nu op til Teknik- og miljøudvalget, om det vil afvige fra hensigten om frivillige aftaler og igangsætte ekspropriationssagerne, når udvalget holder møde i morgen. 

På budgettet for 2020 var der afsat 3,5 millioner kroner til cykelsti i Trend. Et eventuelt restbeløb skal bruges til at påbegynde en cykelsti på Hornumvej mellem Farsø og Vester Hornum. Det bliver dog næppe før 2021, cyklisterne får gavn af disse. Udgifterne til arealerhvervelse og matrikulære ændringer i Trend forventes at koste 350.000 kroner svarende til 10 procent af de afsatte beløb på budgettet.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!