Søndag d. 21. juli 2019 - �rgang 14

Kulturråd ønsker flere ansøgninger

18-03-2019

Løgstør Kulturråd er klar til at støtte flere arrangementer. Rådet mangler blot ansøgere.

Det var et af budskaberne, da Løgstør Kulturråd i sidste uge holdte årsmøde på Løgstør Bibliotek.

Formand Tut Sønderstrup berettede om årets gang i kulturrådet, hvor der blandt andet er ydet økonomisk støtte til et teleslyngeanlæg til Løgstør BIO, et foredrag om Johannes Skjoldborg i Lokalhistorisk Arkiv i Løgstør samt en filmproduktion om Løgstør kirkes 125 års jubilæum.

Tut Sønderstrup fortalte, at der fra kulturrådets side er udarbejdet en skrivelse til Kultur Thit, hvor der opfordres til at søge Kulturrådene om tilskud til også mindre arragementer, da kulturrådet mener, der kommer for få ansøgninger.

Efter årsmødet har bestyrelsen konstitueret sig med Tut Sønderstrup som formand, Bo Jacobsen som næstformand, Søren Christiansen som kasserer, Gunnar Willumsen som sekretær og Lisbet Nielsen, Sus Kollerup, Mogens Lynge som menige medlemmer og Hanne Pedersen som suppleant. Løgstør Kulturråds to repræsentanter i Vesthimmerlands Kulturråd er Tut Sønderstrup og Bo Jacobsen.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!