Fredag d. 24. maj 2019 - �rgang 14

Landsbyordninger kan blive gæstedagpleje

07-03-2019

Et forslag om at godkende landsbyordninger med vuggestue deler Børne- og familieudvalget i Vesthimmerland.

Af Jacob Dalgaard

Inger Nielsen (V), der er formand for børne- og familieudvalget i Vesthimmerland er en varm fortaler for, at fire eksisterende vuggestuer i landsbyordningerne i Vestrup, Ranum, Ullits og Gedsted fremover skal fungere som gæstedagpleje. Med andre ord, at vuggestuerne kan tage imod børn fra kommunale dagplejere, som holder fri af den ene eller anden årsag.

Men et par medlemmer af udvalget er bekymret for, at forældre på sigt vil fravælge dagplejerne, hvis den ordning indføres, forklarer Inger Nielsen, som på et møde tirsdag måtte sende sagen tilbage til forvaltningen uden en beslutning.

- Men jeg synes, det er et godt tilbud til forældrene. Det er jo en valgmulighed og ikke noget vi tvinger dem til. I dag er dagplejedistrikterne store, og det her forslag er en mulighed for at forældrene også kan få passet deres barn lokalt, når dagplejeren holder fri. Jeg tror, det vil styrke vores landområder, siger Inger Nielsen.

Uenighed om økonomien

Heller ikke økonomien i forslaget er der enighed om. Der var lagt op til, at det eksisterende gæsteplejetillæg på gennemsnitligt 371 kr. ved fremmøde tildeles landsbyordningerne med vuggestue i stedet for dagplejeren. Men den takst kunne der ikke bakkes op om, og derfor er forvaltningen blevet bedt om at komme med et alternativt oplæg til Børne- og skoleudvalgets næste møde i april.

Ordningen skulle have været trådt i kraft 1. maj, men det er usikkert, om den dato holder, og om der overhovedet findes et flertal for at indføre den nye gæstedagpleje i vuggestuerne.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!