Torsdag d. 19. september 2019 - �rgang 14
Det er dette område på Sdr. Ringvej, der er udpeget til syv nye boldbaner

Lanternen kan blive bygherre på flytning af boldbaner

14-06-2019

Vesthimmerlands Kommune har trods flere forsøg ikke magtet at få flyttet boldbanerne i Løgstør til Lanternen. Nu er der politisk vilje til at lade Lanternens byggegruppe overtage projektet.

Tekst og foto: Jacob Dalgaard

Arealet syd for Lanternen skulle allerede nu have stået klar med veltrimmede fodboldbaner som erstatning for de eksisterende på Løgstør Stadion. Men området ligger stadig hen i et utilgængeligt vildnis, der ikke er blevet rørt, siden de arkæologiske forundersøgelser blev foretaget for over et år siden.

Kommunen har to gange afholdt licitationer for at få projektet gennemført. Den første endte langt over de 9,7 millioner kroner, der var afsat. I stedet blev der afholdt en omvendt licitation, som slet ingen bød ind på.

Nu tegner der sig et politisk flertal for, at Lanternen skal overtage projektet og være bygherre på etablering af boldbanerne. Lanternens byggegruppe har været i dialog med kommunen, og efterfølgende har Økonomiudvalget blåstemplet en sådan model.

Udvalgets formand, borgmester Per Bach Laursen, siger, at Lanternen får stillet de afsatte 9,5 millioner kroner, der er tilbage efter de arkæologiske undersøgelser, til rådighed, men det er et krav, at Kultur- og Fritidsudvalget løbende holdes orienteret om processen. Og i øvrigt stilles der krav om, at der ikke reduceres i projektets størrelse.

Fra kommunens jurister er det blevet anbefalet, at Lanternens skal stille med en anfordringsgaranti fra et pengeinstitut, således kommunen er sikker på at få pengene igen, hvis projektet kuldsejler. En sådan anfordringsgaranti, har Lanternen imidlertid ikke kunnet stille. I stedet har Økonomiudvalget med undtagelse af De konservatives Svend Jørgensen sagt god for, at der kan ske en kommunal mellemfinansiering via en kommunal kassekredit.

Hos Lanternens byggegruppe flyder formand Asbjørn Berge ikke over af optimisme over at skulle overtage projektet. Han er skeptisk over de tekniske udfordringer i projekter. Det gælder både i forhold til momsproblematikken, og reglerne om udbud. Der er meget jura i sagen, fastslår han, og han tvivler på, at den skitserede løsningsmodel holder.

- Der er en række forhold, som ikke er afklaret endnu, men vi gør det, for at få det til at lykkes. Men det er ikke af lyst men af nød, for at få projektet slået i gang, fastslår Asbjørn Berge.

På spørgsmålet om hvordan Lanternen kan realisere et projekt, som kommunen forgæves har forøgt at udføre, er Asbjørn Berge meget forsigtig. Men frivillige fra Løgstør IF har tilkendegivet at bidrage med arbejdskraft.

- Det flytter ganske vist ikke halve eller hele millioner, men det hjælper, siger Asbjørn Berge, og peger på udbudsformen som en anden løftestang til at få stadionprojektet kørt i mål.

- Ved at udbyde anlægsopgaven som en totalentreprise kan vi eliminere risikoen for udforudsete udgifter, siger Asbjørn Berge. Den model har båret frugt to gange tidligere, da de to første etaper af Lanternen blev opført uden budgetoverskridelser, slutter han.

Svend Jørgensen foreslog på Økonomidudvalgsmødes onsdag, at der afholdes en ny omvendt licitation i kommunalt regi på baggrund af prioriteret liste over anlægsønsker, der udarbejdes i samarbejde mellem kommunen og brugergruppen.

Sagen vil nu komme i byrådet, som skal godkende, at anlægsopgaven overdrages til Lanternen.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!