Lørdag d. 27. februar 2021 - �rgang 16

Løgstør får kunstig sø ved byporten

23-02-2021

Regnvand fra Raunstrup samles i stort bassin på Danmarksvej syd for Løgstør.

Tekst og foto: Jacob Dalgaard

Forbipasserende har sikkert bemærket et stort gravearbejde mellem Raunstrup og Løgstør henover vinteren. Nu er der også kommet vand i det store hul, som gravemaskinerne har efterladt. Der er tale om et såkaldt rensebassin eller forsinkelsesbassin, der skal opsamle al regnvand fra Raunstrup, som sidste år blev kloaksepareret. 

Lise Buchreitz, miljøsagsbehandler ved Vesthimmerlands Kommune, siger, at bassinerne er en fast del af projekterne, når regnvand og spildevand skal adskilles ved de såkalte kloaksepareringer. Det betyder, at i stedet for at lede både spildevand og regnvand til rensningsanlægget, ledes regnvandet i det store forsinkelsesbassin, hvorfra det ledes videre tilbage til naturen. 

I det nye bassin syd for Løgstør ledes vandet videre til Smak Mølle Å. Da åen ikke er så stor og har begrænset fald, vil udledningen fra bassinet blive forsinket, så å og omkringliggende enge ikke bliver oversvømmet. 

Lise Buchreitz understreger, at selv om der er tale om regnvand, så er det ikke ensbetydende med, at det er helt rent. Det skyldes, at der skylles efterladenskaber med fra vejene, ligesom sæbevand og lignende fra bilvask i indkørsler kommer samme vej. Derfor har regnvandsbassinet også en rensefunktion, hvor stoffer og partikler bundfældes og nedbrydes.

Endnu et bassin på tegnebrættet

Rørlægningen af bassinet mellem Løgstør og Raunstrup er nu færdigt. Tilbage mangler at få gjort det pænt omkring bassinet. I følge Lise Buchreitz er det meningen, at der skal sås græs og måske plantes lidt, så bassinet kommer til at fremstå som en naturlig sø. 

En lignende bassin/sø er på tegnebrættet mellem Laboremus og Vester Ørbækvej i den østlige ende af Løgstør. Den skal opsamle regnvand fra den centrale Løgstør, som efter planen skal kloaksepareres i løbet af de næste 5-6 år. 

I Ranum er man netop gået i gang med at lave et lignende regnvandsbassin tæt ved Vilsted Sø, og i Overlade har man også for snart et par år siden anlagt et nyt forsinkelsesbassin ved Katmosen i forbindelse med kloakseparering af byen. 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!