Tirsdag d. 20. august 2019 - �rgang 14

Løgstør Fjernvarme risikerer højere priser på grund af mere administration

28-05-2019

Der var ikke ros til folketingspolitikerne for deres måde at gå til fjernvarme

- Selvom politikerne åbenbart mener, at vi skal spare, så laver de love baseret på fejlagtige konsulentrapporter og som fører frem til højere priser. Man skal vist være folketingsmedlem for at forstå logikken. Så når I her i valgkampen møder de håbefulde kandidater, så spørg, om de forstår og kan redegøre for logikken.

Udmeldingen kom fra bestyrelsesformanden for Løgstør Fjernvarme, Uffe Bro, da han i aftes talte til fjernvarmeforbrugerne på generalforsamlingen på Hotel du Nord.

- I forsyningssektoren oplevede vi, hvordan konsulenter - her primært Konsulenthuset McKensey - på Finansministeriets bestilling fik tre måneder til at udregne besparelsespotentialet indenfor el, gas, spildevand, affald og varme. Ud af Dansk Fjernvarmes 400 medlemmer nåede konsulenterne alene at besøge ét selskab, nemlig Høje Taastrup Fjernvarme lige udenfor København. På den baggrund og på baggrund af flere teoretiske betragtninger regnede de sig frem til et besparelsespotentiale indenfor fjernvarmesektoren på 2,3 milliarder kroner i 2025, forklarede Uffe Bro, som ikke er videre imponeret over denne fremgangsmåde.

Som konsekvens af den nye lovgivning kan Løgstør Fjernvarme blive nødt til at opruste på administrationssiden for at leve op til de nye krav, og det vil i sidste ende påvirke varmeprisen for forbrugerne i Løgstør, Vindblæs og Ranum, som forsynes af Løgstør Fjernvarme, forklarede Uffe Bro.

Tør sommer gav ringere halm

Løgstør Fjernvarme producerer varme på forskellige kilder. Dels overskudsvarme fra Aggersund Kalkværk og dels solcelleanlægget i Vindblæs. Disse anlæg kunne alene klare produktionen sidste sommer, og det gavner varmeprisen.

Derudover fyres der med halm. Andre sammenlignelige værker oplevede sidste år at få 30 procent mindre ud af halmen på grund af den meget tørre sommer. Den medførte, at diverse salte i halmen bl.a. kaliumsalte ikke blev vasket ud, fordi der ikke kom regn. Det medførte igen stor aske- og slaggedannelse i halmkedlen, mere stilstand til rensning samt en ringere brændværdi i halmen.

Hos Løgstør Fjernvarme har en ny halmopriver bidraget til, at værket har kunnet producere varme uden nedgang i den producerede mængde halmvarme.

Udskiftning af fjernvarmerør på Rugmarken, Hvedemarken og Bygmarken i Løgstør har reduceret varmetabet i ledningsnettet. Men ikke desto mindre har varmeværket måttet hæve prisen med 200 kroner om måneden for en gennemsnitsforbruger. Det skyldes blandt andet at det såkaldte grundbeløb bortfaldt fra 1. januar 2019.

På generalforsamlingen var der genvalg til bestyrelsen.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!