Tirsdag d. 7. juli 2020 - �rgang 15
De syv forfattere bag bogen om Næsborg sogn. Fra venstre er det Bent Hjort Knudsen, Jørn Christensen, Christian Mejdahl, Allan Grutt Hansen, Gunnar Villumsen, Bodil Klitgaard og Susanne Tvergaard.

Lokale forfattere bag ny bog om Næsborg

28-06-2020

Til november udkommer en bog om Næsborgs historie. Syv lokale personer har arbejdet på udgivelsen i snart halvandet år.

Af Jacob Dalgaard

Tidligere skoleleder på Løgstør Skole, Gunnar Villumsen, har taget initiativ til en ny bog om Næsborg sogns historie, som nu er tæt på at være klar til udgivelse. Han har fra start allieret sig med seks andre lokale med kendskab til Næsborgs historie. Tilsammen kalder de sig Næsborggruppen, og den består foruden Gunnar Villumsen af Christian Mejdahl, Bent Knudsen, Bodil Klitgaard, Jørn Christensen, Allan Grutt Hansen og Susanne Tvergaard.

Næsborggruppen mødtes første gang en vinterdag i februar 2019 for at drøfte bogprojektet. Gunnar Villumsen og de andre seks havde på daværende tidpunkt ingen viden om, hvorvidt bogen kunne blive til virkelighed. Men som Gunnar Villumsen også skriver i bogens efterskrift: 

”Vi fik egentlig ikke en drøftelse af, om vi skulle tage fat på opgaven - at skrive en bog om Næsborg Sogn. Før vi registrerede det, var vi langt henne i fortællingen om Winther slægten, gårde i Næsborg, familier i Næsborg, folkelige bevægelser i området m.v. Det tolkede jeg på den måde, at det var et rungende ja til at starte projektet op”. 

Nu har de syv forfattere med deres forskellige baggrunde skrevet bogen med input fra andre lokale personer, som har haft deres virke i Næsborg sogn, som udover Næsborg omfatter byen Tolstrup, Haugård, Nørrekær Enge, Aggersund Syd og dermed også Aggersund Kalkværk. 

Næsborg sogns historie skildrer både kalkværket, frysehus, telefoncentral, brugsforening, møller, Haugård Rock Festival, Sygekassen og meget mere. Det er et historisk tilbageblik i glimt af udviklingen i Næsborg og omegn. For som Christian Mejdahl skriver i bogens forord er der kun én ting, der er statisk i Næsborg sogn: 

"Det eneste der står uantastet er sognegrænsen og kirken, som står urokkelig på sin bakke 58 meter over Limfjordens vande."

Bogen ventes at være klar til "release" ved en event i Tolstrup Forsamlingshus i slutningen af november, så den kan komme under juletræerne juleaften. 

Bogen kan købes hos forfatterne for 100 kroner, og den bliver også sat til salg hos boghandleren i Løgstør. Men Gunnar Villumsen er i tvivl om, hvor mange eksemplarer, den kommer i:

- Vi regner med 250 eksemplarer, men du må godt skrive, at vi er meget i tvivl om antallet, så vi måske kan få nogle tilbagemeldinger, der giver os en indikation af interessen, siger han.

Udover de mange beskrivelser af sognets historie, er bogen rigt illustreret med 200 fotografier. 

Bogen om Næsborg udgives med støtte af:

Karen og Niels Møller Christensens Fond
Løgstør Kulturråd
Dankalk - Aggersund
Spar Nord Fonden
Næsborg Menighedråd

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!