Lørdag d. 6. juni 2020 - �rgang 15

Lokalhistorisk Arkiv holdt åbent hus

10-11-2019

Løgstør Sygehus, færgedrift over Limfjorden, Løgstør RørIndustri, Johan Skjoldborg, Løgstør Lodseri.

Det er blot et lille udsnit af lokale emner, som man kan blive meget klogere på ved at besøg på Løgstør Lokalarkiv. Det er frivillige med stor interesse for lokalhistorie, som driver arkivet, hvor der åben hver torsdag fra kl. 14-17.

Undtagelsesvis var der i går åben på en lørdag i forbindelse med den landsdækkende "Arkivernes Dag". Rigtigt mange lagde vejen forbi, hvor de frivillige var til stede og bød på kaffe og kringle.

På arkivet kan man finde stort set alt om Løgstørs historie og også finde billede af personer. I det forgangne år har Løgstør Lokalarkiv modtaget mange interessante lokale arkivalier, oplyser arkivleder Gunnar Villumsen.

Arkivet havde i dagens anledning lavet en mindre udstilling  af nogle af de malerier, arkivet er i besiddelse af. I arkivets samling af billeder er der flere lokale kunstnere – også nulevende – Esben Ovesen og Birthe Kjærsgaard. Et af de ældste malerier fra Løgstør var også fundet frem fra gemmerne.

Arkivets frivillige fik ved det store fremmøde  stor anerkendelse for det  unikke  arbejde, der udføres hver uge  med registrering – indsamling samt formidling. Arkivets medarbejdere benyttede også lejligheden til de vise de besøgende den relativ store samling af arkivalier der igennem snart 60 år er indleveret  og indsamlet til arkivet.

Arkivets frivillige medarbejder har deres specifikke interesseområder – slægtsforskning – lokalområder – Aggersund – Vindblæs – Vilsted – Næsborg- Salling – Oudrup – Løgstør, hvilket betyder at arkivet har mulighed for at  hjælpe og støtte op i forbindelse med mange opgaver.

Udover at opbevare historisk materiale har arkivet også et ansvar for at være med til at formidle den lokale historie. Det sker bl. a. via arkivets hjemmeside, hvor man som noget af det nyeste nu kan læse kriminalassistent Arnold Hagstrups erindringer, hvor han blandt andet skildrer sin flugt fra tyskerne i Løgstør under Anden Verdenskrig.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!