Søndag d. 24. januar 2021 - �rgang 15
Dommergården bliver indrettet med 7 lejligheder

Lokalplanforslag åbner op for boliger i den gamle dommergård

12-12-2020

En gammel lokalplan fra 1978 er på vej til at blive afløst af en ny, som skal bane vej for indrettelse af syv lejligheder i Dommergården og beboelse i den gamle politistation i Løgstør.

Af Jacob Dalgaard

Byrådet ventes i den kommende uge at sende et nyt lokalplanforslag i offentlig høring. Forslaget vedrører det område, hvor Dommergården, den gamle politistation, lægehuset og Rådhusparken ligger. Planforslaget skal gøre det muligt at indrette 7 lejligheder i Dommergården og beboelse i den gamle politistation. Begge bygninger har stort set stået ubenyttet hen i snart 10 år. 

Hauerslev Ejendomme ApS ejet af Casper Fischer Hauerslev har allerede sat de endnu ikke opførte lejligheder til leje i Dommergårdens 687 m2. Den tidligere politistation er købt af den lokale hotelmand Torben Larche, der vil bruge de 559 m2 til privat bolig. 

Den nye lokalplan for området sætter dog også nogle restriktioner for de to historiske bygninger. Eksempelvis skal politistationen og Dommergården fortsat fremstå i dens oprindelige senklassicistiske empirestil. Samtidig skal historiske elementer, der fortæller om bygningernes brug bibeholdes.

Økonomiudvalget har dog indstillet til byrådet, at der meddeles tilladelse til at ændre 7 vinduer til døre, og derudover at isætte 8 yderligere vinduer i Dommergården. 

Den gamle politistation blev opført i 1847-1848 som Ting- og Arresthus for Løgstør Birk, Aars og Slet Herreders landjurisdiktion. Ting- og Arresthusets midterste fløj er den ældste, som i 1919-1920 blev udvidet med en sidefløj tegnet af den kendte arkitekt og kongelig bygningsinspektør Ejnar Packness.

Dommergården blev opført af herredsfoged Schwanenskjold i 1835 som bolig og kontor og i 1884 indrettet til embedsbolig. Indtil da havde herredsfogederne boet mange forskellige steder i området. Gården var i privat eje for Schwanenskjold og hans efterfølgere indtil 1879, hvor den blev solgt til anden side. I 1894 købte staten gården i Fogedgade tilbage og indrettede den til embedsbolig for herredsfogeden, der senere skiftede navn til dommer. Herefter kom gården til at hedde Dommergården.

Rådhusparken bevares i lokalplanforslaget som offentlig park, hvor de eksisterende stier skal opretholdes og de nuværende træer bevares. Parkeringspladsen på hjørnet af Rådhusgade og Blindebomsgade skal også bevares som offentlig parkeringsplads.

Løgstørs måske ældste træ, som står på hjørnet af Fogedgade og Blindebomsgade skal i følge lokalplanforslaget bevares. Det samme skal træerne langs Blindebomsgade.

Lokalplanforslaget ventes at blive sendt i offentlig høring i 4 uger, når byrådet holder møde på torsdag.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!