Onsdag d. 24. april 2019 - Årgang 14

Målet for affaldssortering i Vesthimmerland er ikke nået endnu

22-05-2017

Men alene fra 2015 til 2016 er genanvendelsesprocenten i Vesthimmerlands Kommune steget fra 29 til 40 efter indførsel af øget affaldssortering hjemme i husstandene.

Med baggrund i regeringens målsætning om at genanvende 50% af husholdningsaffaldet i 2022 indførte Vesthimmerlands Kommune den 1. januar 2016 en ny indsamlingsordning.

”Ordningen er en af de mest ambitiøse i Danmark, fordi alle borgere skulle være med fra start – uanset boform. Tre nye containere til alle husstande, knap 80 nedgravede affaldsøer til boligforeninger og sommerhuse samt 17.000 røde miljøkasser. Alt sammen på én gang og med langt større opbakning end forventet. Det viste sig nemlig, at borgerne i Vesthimmerland var aldeles parate til affaldssortering”, siger adm. direktør for Renovest Heine Munk.

På grund af nogle vanskeligheder hos leverandøren nåede kun godt 90% af borgerne at få det nye materiel inden opstarten, og Renovest anerkender fuldt ud, at det har givet lidt udfordringer under indkøringsfasen. Men alt i alt gik det stort set smertefrit for langt de fleste borgere – og næsten alle har taget imod ordningen som den største naturlighed.

Kæmpe ros til alle borgere i Vesthimmerland

”Når vi nu gør status over det første år, kan vi samlet set være meget stolte af indsatsen. Det virker - og det går den rigtige vej. Der er dog stadig et relativt stort stykke sorteringsarbejde at gøre, inden vi rammer de 50%,” siger Heine Munk.

På figur 1 kan man se, at genanvendelsesprocenten i Vesthimmerlands Kommune er steget fra 29 til 40 på et år

Problem med porcelæn i glascontaineren

Hvad angår renhed så ligger Vesthimmerland ”lunt i svinget”. Renovest har dog fået nogle enkelte bemærkninger fra sine opkøbere. Blandt andet at der har været keramik og porcelæn i glasaffaldet, hvilket der ikke må være, da blot små mængder keramik/porcelæn kan ødelægge en hel sending glas. Brudstyrken på glasset bliver simpelthen forringet.

Keramik/porcelæn skal afleveres på genbrugspladsen i container for sanitet. Men ellers ser det helt fornuftigt ud med renheden. Renovest minder om, at man ikke skal bruge varmt vand og sæbe for at gøre affaldet rent. Sørg blot for at der ikke er madrester på affaldet og giv det eventuelt et skyl med f.eks. varmt kartoffel- eller pastavand, så der ikke bruges unødig energi.

Her under kan du læse om status på de forskellige genbrugskategorier:

Papir: På trods af fremgang i ”reklamer nej tak”, elektroniske medier og papirløse forsendelser, er mængden af indsamlet papir alligevel steget fra 2015 til 2016 med 114 tons. Renovest antager, at den øgede mængde må være flyttet fra dagrenovationen alene pga. bevidsthed omkring sortering.

Pap: Mængderne af pap til genanvendelse er steget med næsten 100 % alene på husstandsindsamlingen. Pap indsamlet på genbrugspladserne er nemlig forholdsvis uændret, og storskrald indsamler ikke længere pap. Stigningen på de 300 tons er derfor et klart billede på, hvor meget pap og karton vi egentlig omgiver os med, og hvor meget vi tidligere smed ud i dagrenovationen.

Glas: Tallene for glas viser, at det var den helt rigtige beslutning af inkludere emballageglas i indsamlingsordningen, modsat de øvrige nordjyske kommuner, som har valgt det fra. Sammenlagt er mængden af emballageglas nemlig steget med 274 tons. Man må formode at den mængde tidligere endte i dagrenovationen og dermed forbrændingen. Nu genanvendes de til nye emballageglas.

Metal: Før indsamlingsordningen gik i gang endte mange dåser, skruer, bestik, potter og pander i forbrændingsanlægget. Nu er mængden af metal, som er udsorteret til genanvendelse, steget med knap 149 tons - hvilket svarer til en stigning på næsten 18%. Renovest vil følge mængden af metal i slaggen (fra forbrændingen) og forventer en betydelig reduktion de kommende år.

Hård plast: Mængden af hård plast er steget med næsten 140% fra 2015 til 2016. Plast fylder enormt meget, men vejer næsten ingenting, og det er kommet bag på mange, hvor meget plast man egentlig bruger i husholdningen – og som vi før i tiden bare smed væk. Mht. hård plast minder Renovest om, at evt. låg skal skrues af og smides ned i containeren separat af hensyn til den videre forarbejdning, hvor luften presses ud af plasten, så det ikke fylder så meget ved transport.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!