Mandag d. 25. marts 2019 - Årgang 14

Muslingebyen skal også kendes på stokroser

14-05-2018

Løgstøregnens Turistforening vil gøre Løgstør endnu smukkere.

Løgstør skal gøres endnu smukkere. Det er i hvert fald et af turistforeningens mål, så derfor vil foreningen forsøge at gøre Løgstør til Stokrosernes By. Projektet bliver sat i gang i næste uge, hvor en stor del af gaderne i den gamle bydel nær havnen forsøges beplantet med stokroser, hvor der ikke allerede i forvejen er stokroser.

 - Løgstørs gamle bydel er heldigvis ret velbevaret. Men det er vores ambition, at det gamle kulturmiljø får yderligere et løft gennem stokroserne. Og skulle der være et hus eller to, der trænger til et løft gennem malerpenslen, ja så hjælper stokroserne da på udtrykket - om ikke andet, siger Anders Bloksgaard, formand for Løgstøregnens Turistforening, som turistforeningen formelt hedder.

Konkret vil en ”taskforce” fra foreningens bestyrelse kontakte beboere og husejere i de gader, man vil tage fat på fra begyndelsen. Her vil man forsøge at få tilladelse til dels at plante stokroser, dels at beskære og opbinde eksisterende stokroser.

Det er i Fjordgade, Købmagergade. Strandstræde, Vægtergade og torvet ved kommunens administrationsbygning. Her vil Ib Johansen, Leif Myrup og Jørn Christensen fra turistforeningen ringe på og uddele et stykke papir, der fortæller om projektet.

De første 150 stokroser er klar og drevet frem af Britta Steffensen, der er leder af gartneriet på Vitskøl Kloster. Turistforeningen tilbyder at plante roserne, binde dem op, beskære dem og bortskaffe stokrose-affald fra sidste år. Ejerne skal kun give tilladelse og selv sørge for vanding.

De kommende år håber turistforeningen, at forsøget bliver så vellykket, at der dels kommer endnu flere gader med, dels at ejerne selv sørger for at passe og pleje stokroserne, eventuelt i samarbejde med foreningen.

Penge fra Løgstør Plantningsforening og foreningen Ren By samt roser fra TAMU-centret på Vitskøl er med til at gøre projektet muligt sammen med turistforeningen.

- Turistforeningens indsats for at skabe udvikling og vækst i Løgstør er vigtig. Og vi kan da også bryste os af nogle gode resultater gennem det seneste årti. Men ofte foregår indsatserne jo på de indre linjer, og ude af syne for den almindelige borger. Her er stokroseprojektet jo et herligt konkret projekt, hvor byens borgere og gæster kan se nogle blomstrende resultater af foreningens virke, bogstaveligt talt, siger Anders Bloksgaard.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!