Fredag d. 18. januar 2019 - Årgang 13
Næsborg Vestergaard omkring 1930

Næsborgs glemte gård, som blev efterladt til kvinderne

07-01-2019

Næsborg Vestergaard er for længst forsvundet, men efterkommere er vendt tilbage til Næsborg.

Af Allan Grutt Hansen

Næsborg Vestergaard nævnes af den berømte topograf Jens Peter Trap  at være blevet drevet af samme familie Vinter siden 1568. "Anders Vinters børn af Næsborg", som mentes at være en slags godsejere i Næsborg, var knyttet til byens vestergård længere op i tiden til 1700-tallet. Navnet har skiftet siden indenfor samme familie, som de tilbageblevne gårdkoner eller døtre stod alene tilbage med gården.

Det var Peder Gregersen, der gifter sig til gården med Ane Marie Andersdatter, som stod alene tilbage med den efter sine forældre. Det nygifte par løskøber gården fra Årupgaard ved Gatten af greve Mylius Holstein Rathlow i 1851. Brudens far Anders Sørensen Vestergaard og mor Maren Pedersdatter havde indtil da fæstet gården. Anders’ far Søren Sørensen (1719 - 1784) er den tidligst registret fæstebonde på Næsborg Vestergaard.

Peder Gregersen og Ane Marie Andersdatter får så bl.a. en søn, hvor fornavn og efternavn skifter til Gregers Pedersen (altså Peders søn), født 1851 og død 1904. Efter hans død står igen en kvinde, nemlig hans kone, enkefrue Kirstine Pedersen for anden gang i gårdens nyere historie siden løskøbet, alene med at drive den i næsten 30 år frem til sin død i 1932.
 
Hvorom alting er, var det så det yngste niende barn af Gregers og Kirstine Pedersen, Helene  Pedersen som kvindelig arving, fordi de andre søskende ikke ville, der nu for tredje gang i Næsborg Vestergaards historie siden løskøbet stod alene med gården uden en mand.

Her træder den hengangne familie så ud af Næsborg Vestergaard, fordi Helene Pedersen gifter sig bort og solgte gården med det store jordtilliggende i 1932 til den nærliggende præstegård.

Gårdens navn blev efter salget i 1932 stort set glemt i Næsborg og vestergården var i mellemtiden i 1949 på samme matrikel lige ved siden af den gamle vestergård blevet nyopbygget som forpagtergård tilhørende præstegården og hedder i vore dage Sandtoppen.

Den gamle Næsborg Vestergaard nedbrændte i 1968 efter præcis 400 års eksistens ved navns nævnelse i de historiske kilder, hvor der kun var det lille aftægtshus fra 1887 tilbage tæt på, som iøvrigt stadigvæk står der i dag (se det i venstre side af billedet af Næsborg Vestergaard).

Næsborg Vestergaards hengangne familie er fornyelig og på sin vis vendt tilbage til Næsborg og har efter 50 års glemsel af gården i byen genkaldt den, fordi Helene Pedersens 3 oldebørn er en del af det nye ejerpar af Næsborg Møllegaards sammenbragte og nu voksne børn.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!