Torsdag d. 22. august 2019 - �rgang 14
Antallet at nattergale i Danmark er faldet til omkring en femtedel siden slutningen af 1970’erne, hvor bestanden toppede herhjemme. (Foto: Pixabay)

Nattergalen synger på sidste vers

11-05-2019

Danmarks Naturfredningsforenings traditionelle nattergaletur er måske sidste chance for at høre nattergalens smukke sang i Himmerland

Nattergalen er ved at forsvinde fra den danske natur. I løbet af de seneste 40 - 50 år er antallet af nattergale i Danmark faldet til
omkring en femtedel, og bestanden falder fortsat år for år. Det viser Dansk Ornitologisk Forenings årlige tællinger, og det bekræftes af en ny, stor finsk undersøgelse af europæiske trækfugle.

- Her i Himmerland oplever vi tydeligt, at nattergalen er i tilbagegang. Hvor vi tidligere havde fem - seks ynglende par nattergale ved Lerkenfeld Å på strækningen ved Skatskov, havde vi sidste år kun to par, fortæller turleder Ellen Poulsen fra Danmarks
Naturfredningsforening.

Ellen Poulsen har de seneste 14 år stået for Naturfredningsforeningens traditionelle nattergaletur til Skatskov og Lerkenfeld Å sidst i maj, når nattergale-hannerne synger allermest for at markere deres territorium.

- Det er bedst at lytte til nattergalens sang, når mørket falder på. Så tier de andre fugle, og man kan tydeligt høre nattergalens
smukke, meget varierede sang, afbrudt af dens karakteristiske dybe klukken. Men om vi overhovedet får nattergalens sang at høre den 21. maj, når vi igen holder arrangementet, tør jeg ikke længere garantere, siger Ellen Poulsen.

Forskere og ornitologer er enige om, at ændrede levevilkår og global opvarmning er to af de væsentligste årsager til nattergalens
tilbagegang. Danmark udgør det nordvestlige grænseområde for nattergalen, og derfor vil udsving i bestand og livsbetingelser slå stærkest igennem her i landet.

- Da jeg var barn, hørte man ikke nattergalen nordligere end Randers - lige bortset fra en helt speciel bestand i Fosdalen ved Tranum oppe ved Jammerbugten. Nattergalen bredte sig så i 70’erne og 80’erne til Nordjylland, men nu tyder alting på, at bestanden her igen forsvinder. Måske var de to par sidste år afslutningen på en epoke - eller måske kan vi fortsat få lov til at høre et enkelt par eller to endnu nogle år her ved Lerkenfeld Å. Jeg håber naturligvis det sidste, siger Ellen Poulsen.
Der er plads til 30-40 deltagere på turen, der starter med en gåtur i Skatskov, hvorefter deltagerne bager snobrød med
kanelsneglefyld over bål på Ellen Poulsens gårdsplads. Snobrødene spises til deltagernes medbragte kaffe, inden man i samlet flok
lister ned til krattet ved Lerkenfeld Å for at høre nattergalens fantastiske sang.
Forudsat, naturligvis, at den lille fugl med den store stemme ikke allerede har sunget sit sidste vers ved åen.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!