Fredag d. 22. januar 2021 - �rgang 15

Nordjylland har lige nu landets laveste ledighedsstigning

30-09-2020

For at afdække, hvor galt det står til i Nordjylland her midt i bølge to af Corona-epidemien, har Erhvervshus Nordjylland set nærmere på de seneste tal for blandt andet ledighedsudviklingen, jobmarkedet og ikke mindst digitaliseringen af erhvervslivets forretningsmodeller som en af metoderne til at ride krisen af. Sidstnævnte har blandt andet ført til lynetableringen af helt nye muligheder, når det gælder det nordjyske erhvervslivs digitalisering.

Bekymringerne er til at tage og føle på, når man som nordjysk virksomhed står midt i en rasende global pandemi. Hvor mange skal afskediges, når hjælpepakkerne stopper? Hvor alvorlig bliver den igangværende Corona-runde to - eller tre? Og hvad bliver de reelle konsekvenser af krisen både nationalt og globalt, når vi er på den anden side af epidemien? Antagelser og frygt fylder som bekendt ofte mere end reelle fakta, og derfor har Erhvervshus Nordjylland i lighed med landets øvrige Erhvervshuse og Dansk Industri set nærmere på, hvor hårdt ramt erhvervslivet er lige nu.

Længerevarende faldende tendens i Nordjylland

Ser man på tallene for ledighedsudviklingen i Nordjylland var der naturligt nok flest, der var tvunget til at melde sig ledige i begyndelsen af Corona-krisen. Fra starten af maj er antallet af nytilmeldte ledige dog faldet konstant indtil slutningen af juni, hvor der igen var en lille stigning i antallet af ledige. Siden er den positive tendens fortsat, og den faldende tendens i ledigheden har varet længere sammenlignet med resten af landet. Inden for den seneste uge er der dog tegn på, at det begynder at gå den modsatte vej, og således er den genopblussede epidemi og ophøret af nogle af Regeringens hjælpepakker sandsynligvis begyndt at slå igennem.

Lige nu går 1.053 nordjyder ledige som direkte følge af Corona-krisen. Det er værd at bemærke, at antallet af nordjyske ledige er faldet uafbrudt de seneste 11 uger frem til og med uge 38, men tallet er dog steget med 210 ledige i uge 39. Dette kan indikere, at den faldende tendens i den nordjyske ledighed er ved at flade ud, hvilket sandsynligvis skyldes det øgede Corona-smittetal og øget nedlukning af visse brancher, samt ophør af lønkompensations-ordningen.

Laveste stigning i ledigheden

De 1.053 ledige svarer til en stigning på 4,9 procent som følge af Corona. Med undtagelse af Bornholm, der af flere årsager ikke helt kan sammenlignes med resten af landets beskæftigelsesregioner, har Nordjylland således oplevet den laveste stigning i ledigheden sammenlignet med resten af landet. Til sammenligning ligger Fyn på 7,3 procent, Sydjylland på 9,3 procent, Sjælland på 10,8 procent, Vestjylland på 13,7 procent, Østjylland på 19,6 procent, og Hovedstaden på 26,6 procent. I snit er ledigheden, målt på antallet af nytilmeldte ledige siden uge 11, hvor landet blev lukket ned, steget med 16,3 procent i hele landet.

Største stigning i antallet af opslåede stillinger

Isoleret set har Thisted og Aalborg Kommune med hhv. 13,5 og 12,1 procent de højeste procentvise stigninger i antallet af nytilmeldte ledige siden Corona-krisen begyndte. Det er dog vigtigt at påpege, at Thisted Kommune har skiftet plads på listen gennem Corona-krisen, fordi relativt små ændringer i tallene betyder meget i en relativt lille kommune. Dog har Aalborg Kommune igennem perioden ligget øverst på listen, og Aalborg er særligt hårdt ramt, da krisen i særdeleshed er gået ud over byens mange arbejdspladser inden for turisme, oplevelser, hotel og restauration. Seks ud af regionens 11 kommuner kan dog bryste sig af færre tilmeldte ledige nu, end da Corona-krisen ramte landet.

Nordjylland har desuden, sammen med Fyn, oplevet den største positive stigning i antallet af opslåede stillinger ift. resten af landet i perioden. Der er ultimo uge 39 opslået 12 flere stillinger (svarende til en stigning på 0,8 procent) i Nordjylland, end der var i uge 11, da Corona-krisen ramte. Tilsvarende er der 15 (1,2 procent) flere på Fyn. Landet som gennemsnit har derimod oplevet et fald i antal opslåede stillinger på 8,1 procent. Antal opslåede stillinger og ledighedstallene indikerer, at det nordjyske erhvervsliv klarer sig relativt godt og endda bedre end resten af landet i forhold til Corona-krisens påvirkning. Dog afslører statistikkerne også en opbremsning af den positive tendens i antal opslåede stillinger inden for de sidste par uger, både i Nordjylland og på landsplan, hvilket igen kan hænge sammen med stigende usikkerhed og øget nedlukning i forbindelse med de stigende Corona-smittetal i Danmark.

 Kodeordet er digitalisering

Ifølge en nyligt offentliggjort analyse fra Dansk Industri har 60 procent af 1.428 adspurgte virksomheder allerede indarbejdet nye digitale arbejdsformer for at omstille sig til krisen. Yderligere seks procent forventer at gøre det. 23 procent har styrket deres online salgskanaler, og 17 procent har udviklet nye varer og tjenester. Øget digital omstilling er således en investering, som nu og her kan være en af de allermest effektive nøgler til at hente en eventuel tabt fortjeneste, hvis man som virksomhed kan omstille forretningen. Det er en af grundene til, at Erhvervshus Nordjylland har lynindført et helt nyt initiativ, der skal hjælpe nordjyske virksomheder med at høste flere digitale omsætningskroner.

- Vores analyser viser tydeligt, at virksomhederne gerne vil digitalisere, og de vil også gerne investere i deres digitale omstilling, men deres behov er meget forskellige og afhænger bl.a. af størrelse og forretningstype. Det skal vores tilbud i erhvervshuset afspejle, så vi både kan hjælpe de meget innovationslystne virksomheder videre, men også har tilbud til de virksomheder, som har haft en mere traditionel tilgang til deres forretning, siger Lars Erik Jønsson, adm. direktør i Erhvervshus Nordjylland.                       

Digitalisering handler blandt andet om at optimere processer og funktioner i en virksomhed og forbedre ydeevnen, så virksomheden kan øge kunde- og markedsgrundlaget. Det kan være ved at lave en digital strategi og eksempelvis gå fra analog til digital markedsføring eller fra traditionel butik til onlinehandel, eller ved at optimere arbejdsgange inden for fx økonomi og administration vha. digitale systemer.

Nye produkter til de nordjyske virksomheder

Et af de tilbud der er på hylderne hos Erhvervshus Nordjylland, er læringsportalen Lær:Digital, der henvender sig til mindre virksomheder, som på en nem og ikke-ressourcekrævende måde ønsker at komme i gang med deres digitale omstilling. Portalen tilbyder en række online kurser med inspirerende videoer, som guider igennem de mange digitaliseringsmuligheder og giver konkrete værktøjer, som er nemme at tage i brug med det samme.

I løbet af efteråret styrker Erhvervshuset desuden indsatsen over for især mindre virksomheder, som har været ramt af Corona-krisen. Et post-Corona-beredskab skal således via målrettede sparrings- og kompetenceforløb øge disse virksomheders robusthed, bl.a. ved at sikre deres digitale omstillingsparathed.
 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!