Torsdag d. 22. august 2019 - �rgang 14

Nu banes der vej for dagligvareforretning på Kridthus-grunden

03-05-2019

Vesthimmerlands Kommune har udarbejdet et lokalplantillæg, der skal gøre det muligt at opfylde en længe ønsket drøm om at opføre nye butikker på Limfjordsvej 2-4 i Løgstør.

Af Jacob Dalgaard

I december vedtog byrådet en ny udviklingsplan, der skitserer hensigterne for Løgstørs fremtidige udvikling. Det var første step imod en udvidelse af den detailhandelsafgrænsning, der i et par år har forhindret virksomheden Grata ApS i at kunne udvikle området, hvor den gamle børnehave på Limfjordsvej 2-4 ligger til nyt butiksområde med detailhandel.

Nu har kommunen så udarbejdet det plangrundlag, der formelt skal give grønt lys til udvidelsen af detailhandelsafgrænsningen. Det skal behandles politisk på mandag af Teknik- og miljøudvalget og senere i maj i Økonomiudvalget.

Tillægget til lokalplanen giver lov til at opføre butikker til detailhandel - herunder dagligvareforretninger - på mellem 500 og 3000 kvadratmeter på arealet. Og det opfylder de ønsker, der har været fra interesserede, som ønsker at etablere butik på dette trafikknudepunkt i Løgstør, fortæller Peter Veggerby Pedersen, som er indehaver af Grata ApS. Han tilføjer, at der endnu ikke er nogen afklaring i forhold til kommende butikker.

I oplægget til lokalplantillæg fastsættes en maksimal byggehøjde på 12,5 meter. Lokalplantillægget fungerer som en ændring af den gældende lokalplan nr. 1068. Lokalplan nr. 1068 er dermed fortsat gældende, med de ændringer, som tillægget indeholder. Tillægget bliver sendt i offentlig høring, såfremt det bliver godkendt politisk.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!