Tirsdag d. 29. september 2020 - �rgang 15

Nu skal ældreområdet i Vesthimmerland kulegraves

01-10-2016

Det endte uden den store dramatik, da byrådet fredag blev enige om budgettet for 2017. Men der er lagt op til et rivegilde næste år.

Siden sommerferien har der været en heftig debat om, hvorvidt der skulle lukkes endnu et plejehjem i Vesthimmerland. Årsagen er de store underskud i Sundhedsforvaltningen. Underskud, der er opstået, selv om Vesthimmerlands Kommune bruger forholdsvis mange penge på de ældre uden at have et højere serviceniveau sammenlignet med andre kommuner.

Med budgetforliget i fredag slap alle plejehjemmene med livet i behold. Til gengæld enedes politikerne om at iværksætte en ekstern undersøgelse i form af en forvaltningsrevision. Områderne, der skal undersøges, er administrationen, hjemmeplejen, sygeplejen og plejecentrenes drift.

Undersøgelsen skal fokusere på sammenhænge mellem serviceniveau, økonomi, effektivitet og styringsværktøjer. Rapporten skal udmøntes i en række konkrete anbefalinger og forslag. Konklusionerne skal indgå i byrådets budgetlægning på sundhedsområdet næste år, hvor der således - afhængigt af rapportens anbefalinger - kan ske store ting på linie med det, der skete på skoleområdet sidste år efter en tilsvarende undersøgelse.

Undersøgelsen iværksættes efter udarbejdelse af et administrativt kommissorium, der udarbejdes af direktionen. Kommissoriet godkendes i Økonomiudvalget, hvorefter der indhentes tilbud. Tilbuddet antages af Økonomiudvalget.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!