Tirsdag d. 14. juli 2020 - �rgang 15
Festtelte på havnen bliver nu lovligt, hvis en ny lokalplan vedtages.

Nu skal det her gøres lovligt

30-06-2019

En ny lokalplan for en del af havneområdet i Løgstør skal gøre det lovligt at sætte telte op.

I flere år har der været rejst telte til en række aktiviteter på Løgstør Havn såsom Muslingefestival, Åhh Abe-koncerter og Kanal Jazz. Men i følge formanden for kommunens teknik- og miljøudvalg, Uffe Bro, har det været på kanten af loven at opstille telte i området. Det bliver der nu rettet op på med en ny lokalplan.

For nyligt godkendte byrådet lokalplanforslaget, som på grund af sommerferien sendes ud i offentlig høring i otte uger i stedet for fire uger.

Lokalplanen omfatter den del af den eksisterende havn, der strækker sig fra legepladsen/trampolinbakkerne i nord-vest til og med de sorte fiskerhuse i syd-øst. Foruden lovliggørelse af festtelte åbner lokalplanen også mulighed for at Kulgården kan bebygges, så restauranten kan udvides.

På p-pladsen syd-vest for Kulgården åbnes der op for, at arealet kan anvendes til autocamperplads såfremt strandbeskyttelseslinjen ophæves eller alternativt, at der dispenseres herfor. Derudover må arealet anvendes til p-plads.

Løgstør Vagerstation og de sorte fiskerhuse vurderes som værende af høj bevaringsværdi. Der fastsættes derfor bestemmelse om, at husene skal bevares. Enkelte fiskerhuse må dog nedrives, men skal genopføre i stil med det eksisterende.

Roklubbens klubhus kan eventuelt erstattes af et vandkulturhus som et fælles klubhus for flere af klubberne i området og eventuelt med offentlig adgang. Alternativt kan roklubben nedrive det eksisterende klubhus, og erstatte det med et nyt til roklubben.

Nyt i lokalplanforslaget er også, at arealet øst for Kulgården ikke længere er udlagt til boligformål.  

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!