Lørdag d. 6. juni 2020 - �rgang 15

Ny aflønningsform på vej til plejefamilier

30-01-2019

I Vesthimmerlands Kommune arbejdes der på at ændre den måde, plejefamilier aflønnes på. Hensigten er at fastholde den samme honorering gennem hele plejebarnets ophold i familien.

Af Jacob Dalgaard

"Værsgo. Her er et plejebarn. Vederlaget er x antal kroner om måneden, og det ændrer sig ikke, så længe barnet er i familiepleje hos jer!"

Sådan kan meldingen fremover blive til de plejefamilier, der tager imod plejebørn fra Vesthimmerlands Kommune, hvor forvaltningen på Børne- og familieudvalgets opfordring har taget den nuværende honorering op til revision.

I dag aflønnes plejefamilierne med mellem 1 og 10 vederlag pr. barn, og den aktuelle takst for ét vederlag er på kr. 4.307. Antallet af vederlag afhænger af barnets problemer og behov samt Vesthimmerlands Kommunes krav til plejefamilien. Udover vederlag modtager plejeforældrene et kost- og logibeløb og plejebarnet modtager lomme- og tøjpenge, der stigende i takt med plejebarnets alder. Der kan desuden ydes tilskud til særlige udgifter i forbindelse med konfirmation, ferie, hjælpemidler etc.

Vederlagsfastsættelsen tages op til genvurdering efter de første tre måneders anbringelse og derefter minimum en gang årligt.

Det betyder, at vederlaget kan justeres både op og ned i takt med barnets udvikling. Men den praksis kan blive ændret, hvis Børne- og Skoleudvalget vælger at følge samme model som Hjørring og Aarhus kommuner, hvor der arbejdes med en gennemsnitsmodel. Ifølge denne model følger der et fast antal vederlag med det enkelte barn fra starten af anbringelsen, og det ændres der ikke på.

Evalueringer af gennemsnitsmodellen viser, at den indeholder en incitamentsstruktur som understøtter, at plejefamilierne i langt højere grad fokuserer på barnets ressourcer frem for dets vanskeligheder. Dertil kommer, at honoreringsformen skaber ro omkring det anbragte barn.

Derfor har en arbejdsgruppe under Familieafdelingen i Vesthimmerlands Kommune bedt om politisk opbakning til at arbejde videre med et endeligt forslag til ny honoreringsmodel på plejefamilieområdet med udgangspunkt i en gennemsnitsmodel.  Forvaltningen forventer i så fald at kunne præsentere en endelig model til maj.

Pr. 15. november 2018 er der i alt 76 børn anbragt i plejefamilier tilknyttet Vesthimmerlands Kommune. Det gennemsnitlige antal vederlag for de 76 børn er 5,5 vederlag.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!