Søndag d. 13. juni 2021 - �rgang 16

Ny bog om Næsborg er klar til julehandlen

12-11-2020

Nu er bogen ”Næsborg Sogn- et glimt af udviklingen” på trapperne. Den udkommer 27. november.

En gruppe af personer med interesse for den historiske udvikling af Næsborg Sogn har nu lagt sidste hånd på et omfattende værk. Gruppen mødtes første gang i februar 2019 for at undersøge, om der var interesse for at skive noget om Næsborg Sogns udvikling igennem tiden. Der var en intens interesse.  

Gruppen udarbejdede en disposition for en kommende bog. Skriveopgaverne blev fordelt efter interessefelter. I dag – ca. 21 måneder efter første møde – er der udarbejdet et bogværk på 284 sider inklusiv et omfattende stikordsregister. Bogen er økonomisk støttet af Dankalk- Aggersund, Spar Nord Fonden, Næsborg Menighedsråd, Karen og Niels Møller Christensens Fond samt Det lokal Kulturråd i Løgstør. Forfatterne bag bogen er Christian Mejdahl, Bent H. Knudsen, Bodil Klitgaard, Jørn Nygaard Christensen, Allan Grutt Hansen, Susanne Tvergaard og Gunnar Villumsen.

I forordet til bogen skriver Christian Mejdahl bl.a. ” Her har jeg rod, herfra min verden går!”

Hvad enten man er født i Næsborg, er tilflytter og boende her, eller for længst er fraflyttet, så vil hjemstavnen altid stå som noget særligt. Og Næsborg er noget særligt, det vil denne bog bevidne.

Der har været fastboende i byen igennem de sidste ca. 8000 år, og det er ca. 1000 år siden, at Danmarks centrum lå med Næsborgen og Aggersborgen på hver side af sundet, hvorfra verdens gang gik.

Forfatterne har fremskaffet deres historiske viden bl.a. igennem historiske arkivalier fra forskellige arkiver - bl.a. Løgstør Lokalarkiv, ved samtaler med lokale beboere i Næsborg Sogn, fra personer som er født og opvokse i sognet, men nu er bosiddende på andre lokaliteter. Bogen indeholder et omfattende billedmateriale, som bl.a. er stillet til rådighed af beboere i sognet. 

Bogen indeholder 40 temaer - nogle temaer er mere omfattende end andre. Nogle af de store temaer er gårdenes udvikling i sognet, udviklingen af Nørrekær Enge, den administrative udvikling fra sogneforstanderskab til sogneråd til Kommunalbestyrelse og nu Vesthimmerlands Kommune.

Nørrekærbiennalen har også fået sin plads i bogen. Kulturinstitutioner som kirke, forsamlingshus og missionshus er ligeledes en del af bogen. De fattiges forhold i sognet er beskrevet. Rakkernes færden i området. Hvor var den lokale rakkerkule? Ja det har en af de lokale beboere kunnet påvise.

Hvor blev glasmosaikken, som var bestilt til Næsborg Kirke i 1945 af? Forfatterne bag artiklen om Næsborg kirke har lavet en stor efterforskning på dette felt, men fandt ikke svaret. Måske er der hjælp at hente derude??

Bogen udgives på Løgstør Lokalarkiv forlag. Bogen frigives fredag d. 27. november. Salget foregår fra Tolstrup Forsamlingshus.
Gruppen bag bogen havde planlagt en reception i Forsamlingshuset. Det er ikke pt. muligt grundet den nuværende situation. Det er dog tanken af gruppen senere laver en opfølgningsreception, når der igen bliver ”normale” tider.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!