Torsdag d. 22. august 2019 - �rgang 14

Ny marina i Løgstør bliver mere konkret

31-01-2019

Hvis Teknik- og miljøudvalget på mandag som forventet nikker til dagsordenens punkt 17, vil der blive lavet et konkret projekt til en udvidelse af lystbådehavnen i Løgstør. Projektet skal danne et grundlag for at politikerne kan tage stilling til, om de vil afsætte penge til at realisere projektet.

Sidste år var der afsat en halv million kroner til at udarbejde et projekt for en ny marina i Løgstør. Men i arbejdet med at lave en ny udviklingsplan for Løgstør, blev den omtalte marina ved østhavnen lagt i graven, og der blev blot brugt 24.500 kroner af projektmidlerne. Andre 250.000 kroner blev brugt til at undersøge en åbning af Frederik Den VII's Kanal.

Det betyder, at der er 225.000 kroner tilbage, og hvis ellers udvalgsmedlemmerne nikker på mandag, bliver de brugt til at finansiere et skitseprojekt på den nye marina ved Vesterbådhavn. Projektet skal samtidig give et bud på den samlede økonomi for en havneudvidelse.

Der er i sagsfremstillingen lagt op til, at der i det nye projekt også skal tænkes oversvømmelsesbeskyttelse ind i den nye marina. Klimaforandringerne betyder, at vi frem mod 2060 vil kunne forvente øget vandstand i Limfjorden på minimum 20-30 cm.

Undersøgelser viser, at belægningen i Løgstør i 2018 var 100%, og COWI har tidligere estimeret, at en åbning af kanalen vil medføre 5.400 ekstra overnattende både i Løgstør.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!