Mandag d. 25. marts 2019 - Årgang 14

Ny spildevandsplan i høring

11-06-2018

Vesthimmerlands Kommune har i samarbejde med Vesthimmerlands Vand A/S udarbejdet et forslag til en ny spildevandsplan for perioden 2018 til 2022.

Spildevandsplanen fastlægger rammerne for, hvordan borgere og virksomheder skal håndtere deres spildevand i hele kommunen. Planen viser bl.a., hvordan spildevand behandles i dag og fortæller også, hvor der kommer til at ske ændringer i de kommende 4 år.

Planen er i høring fra den 7. juni 2018 til den 2. august 2018, og derefter skal den endelig vedtages af byrådet. I høringsperioden har alle mulighed for at komme med indsigelser og bemærkninger til planen.

Primære ændringer i planperioden

De primære ændringer som foreslås med denne spildevandsplan er at:

·         Overlade, Ravnstrup og den resterende del Aalestrup vil blive separatkloakeres i planperioden og kloakseparering af Ranum vil påbegyndes.

·         Fjelsø og Klotrup separatkloakeres ikke i planperioden

·         Morum spildevandskloakeres.

·         de tætbebyggede sommerhusområder i Illeris, Ertebølle og Hvalpsund spildevandskloakeres, hvor de i dag har bundfældningstanke

·         Aalestrup og Aars renseanlæg nedlægges.

Udover ovenstående, lægger den nye spildevandsplan op til andre mindre ændringer af kloakforholdene i kommunen, hvilket er nærmere beskrevet i planen.

 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!