Fredag d. 22. januar 2021 - �rgang 15

Nye retningslinjer for skoleindskrivning

03-10-2020

Børne- og Familieudvalget skal på tirsdag tage stilling til nye retningslinjer, der overlader kompetencen til de enkelte skoleledere at sikre, at der ikke optages flere elever fra andet skoledistrikt end skolens fysiske kapacitet muliggør.

Forvaltningen i Vesthimmerlands Kommune har fremlagt forslag til nye retningslinjer for skoleindskrivning på kommunens 12 folkeskoler. Retningslinjerne er præciseret, så det er tydeligt for såvel skolerne som forældrene, hvordan rammerne er. I forslaget er det frie skolevalg ført ud i fuldt omfang, således at ansvaret nu er flyttet ud på den enkelte skoleleder i forhold til optag af elever og klassedannelse.

Den enkelte skoleleder er således ansvarlig for, at der ikke optages flere elever på den pågældende skole, end der fysisk er plads til. Dette gælder såvel det kommende skoleår samt overslagsårene. Det er ligeledes præciseret, at det er den enkelte skoleleder, der træffer afgørelse og meddeler dette på skrift til forældrene.

Sagen er en udløber af forårets ballade på Aars Skole, hvor byrådet måtte til at tage stilling til, om der skulle oprettes en ekstra 0. klasse i indeværende skoleår, fordi der var fyldt op. Et flertal i byrådet sagde nej, og i samme ombæring blev der besluttet at at der skulle kigges på skolernes kapacitet i Aars. 

Den undersøgelse viser, at skolelederen på Østermarkskolen kan optage elever op til 32 klasser. Skolelederen har mulighed for, og kompetence til, at skaffe yderligere kapacitet på 7 klasselokaler ved ændret pædagogik og mindre bygningsmæssige ændringer, som skolen selv står for. Kræver den øgede kapacitet en anlægsbevilling, skal der søges herom.

Skolelederen på Aars Skole kan optage elever op til 24 almenklasser og 9 specialklasser. Skolelederen har mulighed for og kompetence til at skaffe yderligere kapacitet ved mindre bygningsmæssige ændringer og ændret pædagogik. Større bygningsmæssige ændringer, der kan skaffe yderligere kapacitet på 4 klasselokaler, og som kræver en anlægsudgift, skal der søges om.

Forslaget til retningslinjer indeholder desuden en passus om, at skolerne kan meddele afslag om optagelse på skolen fra elever bosiddende udenfor skoledistriktet/udenfor kommunen, hvis elevtallet i klassen er 26 elever eller derover eller gennemsnittet på årgangen er 26 elever eller derover. Der må makisamalt være 28 elever i en klasse.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!