Fredag d. 22. januar 2021 - �rgang 15

Nyt mølleprojekt i Vesthimmerland får modstand

04-10-2020

I morgen skal et nyt projekt med 6 vindmøller i Bjørnstrup syd for Gundersted til politisk behandling i Teknik- og miljøudvalget.

HOFOR, som står for Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, har søgt Vesthimmerlands Kommune om lov til at opstille 6 vindmøller i Bjørnstrup, hvor der i kommuneplanen fra 2017 er udpeget et egnet vindmølleområde. Men ansøgningen, som dukkede op i maj har allerede affødt bekymring i lokalområdet. 

I juni modtog kommunen således et bekymringsbrev med 131 underskrifter. Indtil nu er der desuden 10, der har søgt aktindsigt i sagen. 

HOFORs ønskede placering ligger ikke direkte i - men i tilknytning til det udpegede vindmølleområde. Projektet kræver således en justering af arealudpegninger for kommuneplanens vindmølleområde 301. Dette er normal praksis i forbindelse med vindmølleprojekter, da opstiller opererer med nedlæggelse af boliger for at kunne udnytte vindmølleområderne mest optimalt.

HOFOR oplyser, at selskabet har været i løbende dialog med og indgået aftaler med i alt otte naboboliger med henblik på opkøb og nedlæggelse af boligerne. Alle disse boliger er beliggende indenfor 600 m (4 x totalhøjden) og skal derfor nedlægges ved gennemførelse af projektet. Derudover er selskabet også begyndt at tage kontakt til naboer i en radius af 900 meter fra de ønskede møller. 

I morgen mødes Teknik- og miljøudvalget i Vesthimmerland. Ikke for at vurdere, om projektet kan realiseres, men for at indlede en fordebat, hvor alle kan byde ind med idéer for og imod projektet. Fordebatten foreslås at vare fire iger fra den 26. oktober. Endvidere indgår planer om at holde et borgermøde den 12. november.

 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!