Onsdag d. 26. februar 2020 - �rgang 15

Østeuropæisk kulturmøde i Vester Hornum

13-02-2020

7. og 8. kl. på Vester Hornum skole har for tiden rettet fokus på Østeuropa.

Årets projektemne for 7. og 8. klasse på Vester Hornum Skole er Østeuropa. Der har været arbejdet med emnet i to uger, og der er samlet mange meget forskellige informationer. Eleverne har haft besøg af fire forskellige gæstelærere, der med stor entusiasme har fortalt om hver deres hjemland. Der er blevet både vist billeder, fortalt en masse og givet prøver på det talte og skrevne sprog i de pågældende lande.

Eleverne arbejder gruppevis med forskellige østeuropæiske lande og deres særpræg indenfor historie, erhverv, kultur og natur.

I uge 10 vil samarbejdet mellem eleverne, gæstelærerne og andre lokale østeuropæere blive af mere praktisk karakter. Der skal nemlig arrangeres en stor kulturmødefest i Vester Hornum Hallen.

Eleverne og østeuropæerne skal sammen lave mad, bage kager og arrangere udsmykning og underholdning til festen. Festen bliver et kulturmarked med sang, fortælling, spisning og konkurrencer samtidig med at Vester Hornums foreninger laver markedsplads, hvor de præsenterer de aktiviteter, foreningerne tilbyder. 

- Vi håber, at mange vil lægge vejen forbi Vester Hornum Hallen fredag i uge 10 og på den måde være en del af et kulturelt mødested, fortæller viceskoleleder Gitte Vibeke Larsen Thillemann.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!