Søndag d. 13. juni 2021 - �rgang 16

Overlade Vandværk har udskiftet de sidste jernrør

24-10-2020

Af Jacob Dalgaard

Formand Hermann Haldrup aflagde årsberetning, da Overlade Vandværk tirsdag afholdt den årlige generalforsamling. Han kunne fortælle de fremmødte forbrugere, at de sidste af værkets jernrør er blevet udskiftet i forbindelse med den store kloakseparering af byen, som blev afsluttet sidste år. Således er der nu kun plastrør tilbage.

Til gengæld har det tærret på kassebeholdningen, hvor næsten alle pengene er blevet brugt. Men det har været muligt at foretage fornyelsen uden at optage lån. 

Overlade Vandværk har 312 forbrugere, og det er en lille tilbagegang på 4, hvilket skyldes nedrivning af bygninger med støtte fra kommunens nedrivningspulje. De tilbageværende forbrugere kan glæde sig over, at alle vandprøver foretaget i 2020 har været fine og lagt under grænseværdierne.

Kasserer Edgar Jensen fremlagde regnskabet, som gav anledning til spørgsmål om stigende udgifter til el. Både Edgar Jensen, Hermann Haldrup og Henrik Hvorvarp blev genvalgt til bestyrelsen. Suppleanter blev Knud Andersen og Ernest Skovgaard.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Hermann Haldrup som formand, Edgar Jensen som kasserer, Henrik Hvorvarp som  sekretær og Nis virenfeldt og Jens Jørgen Holst som menige medlemmer.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!