Tirsdag d. 19. januar 2021 - �rgang 15

Overskud vendt til lille underskud hos Himmerland Forsikring

03-10-2020

Første halvår af 2020 viser et underskud efter skat på 1,3 mio. kr. i Himmerland Forsikring gs. mod et over-skud på 31,6 mio. kr. året før.

Resultatet er bl.a. påvirket af flere brandskader med større skadeudgifter for egen regning, hvorimod selskabet i halvåret ikke har været udsat for større vejrligsskader.

Investeringsvirksomheden, der i første del af Covid-19 pandemien blev meget negativt påvirket af kursfald og faldende renter, har efterfølgende genvundet dele af disse urealiserede kurstab. Investeringsafkastet er dog stadig negativt påvirket og udgør -7,8 mio. kr. i første halvår 2020 mod 30,2 mio. kr. året før.

Himmerland Forsikrings egenkapital er pr. 30 juni 2020 opgjort til 897,4 mio. kr., og selskabets solvens-dækning udgør 4,0 gange kapitalkravet.

Adm. direktør Ole Færch oplyser, at selskabets ledelse ikke offentliggør halvårsresultatet, da dette ikke er påkrævet. Ole Færch supplerer dog de regnskabsmæssige oplysninger med at konstatere, at koncernen blev udfordret ved den totale nedlukning af Danmark i marts måned, hvor en stor del af medarbejderne måtte arbejde hjemme. Det er imidlertid lykkedes at fastholde de budgetmæssige forventninger til halvåret, som i høj grad skal tilskrives medarbejdernes indstilling og indsats i den usikre og uvante situation, der pludseligt opstod. Denne udvikling er fortsat ind i andet halvår, hvor fondsmarkedet indtil videre også er styrket, hvilket kan ses i kursudviklingen på selskabets store investeringsportefølje.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!