Søndag d. 16. december 2018 - Årgang 13
ARKIVFOTO: Per Olsen

Per Olsen er ny formand i Løgstør Golfklub

12-03-2018

Tidligere ejendomsmægler Per Olsen avancerede fra næstformand til formand på golfklubbens generalforsamling i torsdags.

Løgstør Golfklubs Benny Christensen ønskede på golfklubbens generalforsamling ikke genvalg til bestyrelsen, og det var således hans sidste formandsberetning, de 30 fremmødte medlemmer hørte.

Kasserer Marianne Bang gennemgik regnskabet, som viser et overskud på 203.378 kr. efter ordinære afskrivninger på 464.468 kr. Status balancerer med 5.832.530 og bogført egenkapital på 1.840.470 kr. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt med applaus og rosende omtale fra flere deltagere.

Udover Benny Christensen ønskede Per Søborg og Niels Erik Jensen heller ikke genvalg til bestyrelsen. Samtidig ønskede den siddende bestyrelse at udvide bestyrelsen fra 6 til 7 personer. Der skulle således findes hele 5 medlemmer til bestyrelsen.

Marianne Bang ønskede genvalg - og fik det. Nye i bestyrelsen blev Lissy Lind, Preben Eskildsen, Erik Heilemann og Mie Michelsen.

Suppleanter blev Per Søborg og Benny Christensen.

Under konstitueringen blev Per Olsen valgt som ny formand for Løgstør Golfklub.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!