Onsdag d. 24. april 2019 - Årgang 14
Det første lastbillæs kan nu fyldes i det nye deponi

Plads til affald de næste 10 år

16-11-2016

Et stort flot hul på hele 55.000 kubikmeter er nu indviet i Oudrup. Hullet skal fyldes med affald.

Tekst og foto: Jacob Dalgaard

Siden juni har entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen fra Aars arbejdet på at omdanne den tidligere grusgrav til et nyt deponi hos Renovest på Stengårdsvej i Oudrup. I går kunne borgmester Knud Kristensen så klippe den røde snor og indvie det store hul i jorden.

I disse miljøtider fylder man ikke bare affald i et hul. Derfor er der udlagt halvanden hektar dug i hullet for at sikre, at eventuel forurening ikke trænger ned til drikkevandet. Derudover er der kørt 1600 lastbiltræk sand og ler i hullet for at danne en solid membran.

Det nye deponi skal erstatte det gamle på Renovest. Det 2 millioner kubikmeter store deponi, som hidtil har været anvendt, lukkede til nytår, da det er fyldt helt op. Siden er affald blevet transporteret på lastbiler til  I/S Skovsted Losseplads i Thisted.

"Vi fik først at vide, at det ikke kunne lade sig gøre, fordi et nyt deponi skal ligge ved kysten. Men heldigvis besindede Miljøstyrelsen sig," sagde borgmesteren om de nye deponi i sin indvielsestale.

Anlægsarbejdet har kostet 8 millioner kroner, og det inkluderer også en 13,5 meter dyb brønd, hvorfra man kan kontrollere, om der skulle sive uheldige stoffer ud fra deponiet.

Det er inert og mineralsk affald som eksempelvis gammel isoleringsmaterialer, som ikke kan genanvendes, der skal i det nye deponi, og der skulle være plads nok til de næste 8-10 år, og der er plads til at deponiet til den tid kan udvides. Men det bliver måske ikke nødvendigt.

"Med den fart, der er på genbrug, kan vi håbe, at der er plads her i det nye deponi mere end 10 år," sagde Knud Kristensen.

Det er Vesthimmerlands Kommune, der er ejer af det nye deponi, men det er Renovest, der skal drive det. Renovest er et aktieselskab 100 procent ejet af Vesthimmerlands Kommune, så affaldet bliver i familien. Det er også kun affald fra Vesthimmerlands Kommune, der skal i hullet.

Ved indvielsen blev der budt på kaffe, pebernødder og varm suppe under en åben, utæt himmel.

 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!