Lørdag d. 25. maj 2019 - �rgang 14
Denne visualisering viser nogenlunde, hvordan solcelleparken vil komme til at se ud fra oven.

Planer om solcellepark ved Navnsø sendes til fordebat

15-03-2019

En lodsejer har sammen med iEnergy ansøgt Vesthimmerlands Kommune om lov til at etablere en 46 hektar stor solcellepark ved Navnsø i Bjørnstrup ved Gundersted.

Solcelleparken forventes ifølge ansøgeren at blive på 28 MW og vil dermed kunne forsyne cirka 7000 husstande med el. Solcelleparken ønskes placeret på et areal, der i dag anvendes til landbrugsjord. Marken skønnes velegnet på grund af god solindstråling, og fordi det er et fladt område, hvor det er let at afskærme solcelleanlægget visuelt for omgivelserne med randbeplantning.

Projektet består af solcellepaneler der er monteret på markstativer. Solcellepanelerne vil blive opstillet i rækker med omkring 6 meter mellem hver.

Der findes §3 udpegede naturtyper på arealet. Disse tre mindre områder vil ikke blive direkte berørt, idet solcellerne opstilles uden om disse arealer.

Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune har sendt projektet i fordebat. Borgere kan således give deres mening til kende, inden politikerne skal give tilladelse eller afslag på ansøgningen. Fordebatten kører i perioden fra den 20. marts til 17. april. Der vil også blive indkaldt til et borgermøde om projektet.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!