Fredag d. 22. januar 2021 - �rgang 15

Radikale har fået ny partiformand

24-04-2007

Thomas Madsen Nielsen er blevet valgt som ny formand for de Radikale i Vesthimmerland. Han afløser Karen Kjeldal.

Det Radikale Venstre i Vesthimmerlands kommune har netop afholdt sin første ordinære generalforsamling på Kimberkroen i Aars.
Foreningens formand, Karen Kjeldal Jensen, aflagde beretning for den korte periode fra foreningens stiftelse i november til udgangen af året 2006.
Karen Kjeldals beretning var tillige en tilkendegivelse af bestyrelsens indsatsområder og pejlemærker for det kommende år - med stor prioritering af den kommende skolestruktur i Vesthimmerlands kommune samt særligt fokus på kommuneplanen med dens miljøtilsyn og miljøtilladelser.

Hanne Tindahl Madsen fremlagde regnskabet for den korte periode, hvorefter der var valg til bestyrelsen.

Karen Kjeldal foreslog Thomas Madsen Nielsen som ny formand for bestyrelsen, hvilket enstemmigt blev vedtaget. Bestyrelsen består derudover af Gerda Sørensen, Erik Knudsen, Hanne Tindal Madsen, Karen Kjeldal samt det radikale byrådsmedlem Ninni Gjessing.

Henrik Thomsen og Bendt Risdal blev valgt til suppleanter, Lars Jensen til foreningens revisor og Henning Gindrup til revisorsuppleant.

Bestyrelsens forslag om at ændre foreningens navn til ”Det radikale Venstre i Vesthimmerlands kommune” blev vedtaget og under "eventuelt" var der en generel drøftelse
omkring indflydelse og synlighed i forhold til de politiske holdninger.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Hanne Tindahl Madsen som kasserer, Karen Kjeldal Jensen som sekretær og Thomas Madsen Nielsen som webmaster på den radikale hjemmeside.

Aftenen sluttede med en invitation til den næste generalforsamling den 8. maj for Det Radikale Venstre i Himmerlandskredsen, som omfatter Rebild og Vesthimmerlands kommuner.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!