Mandag d. 25. marts 2019 - Årgang 14

Region Nordjylland fjerner benzinforurening i Aalestrup

07-11-2018

En forurening på ca. 1.800 tons benzinforurenet jord skal fjernes fra Borgergade 21 i Aalestrup. Det er Region Nordjylland, der står bag det omfattende oprydningsarbejde efter en forurening, som har mange år på bagen.

- Arbejdet med oprensning af en forurening i denne størrelse er en omfattende opgave, og arbejdet vil uundgåeligt påvirke de, der bor omkring den forurenede grund. Vi vil gøre, hvad vi kan for at gøre processen med opgravning af den forurenede jord så tryg for borgerne som muligt, og så glæder jeg mig over, at vi med indsatsen her kan være med til at sikre rent vand til borgerne i Aalestrup, siger Mads Møller Thomsen, formand for Region Nordjyllands Klima- og miljøudvalg.

Tidligere lå der et autoværksted med benzinsalg på Borgergade 21, og ved en forureningsundersøgelse konstaterede Region Nordjylland en meget kraftig benzinforurening omkring det tidligere benzinsalgssted.

Resultaterne viste, at både jord og grundvand var forurenet med benzin, og at der er fritliggende benzin ovenpå dele af grundvandet. Forureningen er så omfattende, at den udgør en risiko i forhold til grundvandet, der indvindes ved Aalestrup Vandværk. Forureningen blev derfor også prioriteret, da Region Nordjylland udvalgte grunde til oprydning i 2018.

Oprydning er omfattende og støjende

Da forureningen ligger dybt, er det her nødvendigt at etablere en spuns (væg af jernplader) for at sikre vejen og naboerne til det forurenede område. Arbejdet vil støje, og de store maskiner kan give rystelser. Under sætningen af spunsen vil der løbende ske målinger af rystelser fra arbejdet.

Vesthimmerlands Kommune, der ejer ejendommen, har nedrevet bygningerne. Regionen har et tæt samarbejde med kommunen om oprydningen, og nedrivningen af bygningerne gør det nemmere at komme til med de store maskiner, der skal til. Når regionen er færdig, vil kommunen fjerne den overfladenære forurening på ejendommen, som ikke er grundvandstruende.

Fortsætter frem til jul

Oprensningen i Aalestrup starter i begyndelsen af november og fortsætter frem til jul. Der skal fjernes jord inden for et område på ca. 300 m2 og ned til 5,5 meters dybde. Når projektet er afsluttet, vil der være fjernet ca. 1.800 tons forurenet jord. Der vil blive efterladt en restforurening, som regionen vil overvåge. Regionens projekt forventes at løbe op i ca. 1½ mio. kr.

- Vi reetablerer området efter aftale med kommunen, når arbejdet er afsluttet, og vi lægger vægt på at have god dialog med borgerne og kommunen gennem hele forløbet, siger Annette Dohm, der er sagsbehandler i Kontoret for Jordforurening og Råstoffer i Region Nordjylland.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!