Søndag d. 13. juni 2021 - �rgang 16

Restriktioner i Aggersborg og omegn skal bane vej til UNESCO's verdensarvsliste

20-10-2020

Vesthimmerlands Kommune er på vej til at oprette to bufferszoner omkring vikingeborgen Aggersborg i bestræbelserne på at få den optaget på UNESCO's Verdensarvliste.

Af Jacob Dalgaard

For blot en måned siden blev Vindpark Thorup-Sletten i Aggersborg indviet med 18 store møller, hvoraf de ni er placeret i Vesthimmerlands Kommune. Men allerede i morgen kan kommunens økonomiudvalg træffe beslutning om, at en del af møllerne ikke kan erstattes af nye, når de en dag er udtjente om 20-30 år. 

Det er blot en af en række restriktioner, der er på vej til at blive lagt ned over Aggersborg og omegn i et udspil til et kommuneplantillæg for området. Hensigten er at bane vej for, at vikingeborgen Aggersborg sammen med landets øvrige ringborge Fyrkat, Borgring, Nonnebakken og Trelleborg kan blive optaget som Verdensarv. 

I praksis lægges der op til at indføre en nærbufferzone omkring Aggersborg Vikingeborg, hvor der altså ikke må opføres hverken store møller eller husstandsmøller, rejses skov, etableres fritstående solenergianlæg eller solenergianlæg på tag, som kan ses fra Aggersborg Vikingeborg. Reflekterende tag på bygninger er heller ikke tilladt i denne zone i det nye forslag til kommuneplantillæg. Det skal sikre, at der er et frit og uforstyrret udsyn over Limfjorden fra ringborgen.

Udover nærbufferzonen indføres en fjernbufferzone, der strækker sig helt til Vitskøl Kloster. For at bevare udpegningsgrundlaget som Verdensarv er det vigtigt at sikre, at der ikke opføres vindmøller i nærheden af eller i de vigtige sigtelinjer fra Aggersborg Vikingeborg. Det indebærer, at der i hele fjernzoneområdet ikke må opføres nye vindmøller over 25 meter.

Borgmester Per Bach Laursen kan gå med til, at de nyopførte vindmøller på Thorup-Sletten kan tages ud af drift om mange år, fordi en UNESCO-udpegning kan give Vesthimmerlands Kommune så meget andet. Derimod ser han mere skeptisk på de restriktioner, som fjernbufferzonen påfører nuværende mølleejere. Det er noget, som han vil tage op til diskussion, når Økonomiudvalget kigger på sagen i morgen, siger han. 

Et endeligt forslag til kommuneplantillæg skal omkring byrådet, inden det sendes i 8 ugers offentlig høring. 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!