Torsdag d. 21. februar 2019 - Årgang 14

Rørende foredrag om flygtningeskæbner

12-02-2018

I torsdags havde folkeuniversitetet i Vesthimmerland den store glæde at byde velkommen til tidligere generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, Andreas Kamm.

Som indledning til sit foredrag gjorde Andreas Kamm det klart, at det var helt legalt at være uening, og at han gerne ville tage debatten med de fremmødte, velvidende at det, han havde på hjerte, polariserer og skaber debat i befolkningen og det politiske liv.

Der bliver flere og flere konflikter i verden, hvoraf en stor del er historisk betingede og meget svære at løse. Ligeledes er mange egne af verden præget af stor fattigdom og manglende fremtidsperspektiv, der får folk til at søge bort fra deres hjemland, hvilket ikke bliver bedre af klimaforandringerne, der fjerner eksistensgrundlaget for mange.

Alt i alt er situationen umådelig kompliceret og vanskelig omend ikke helt uden håb. Andreas Kamm gjorde det klart, at man ved fælles, langsigtede og sammenhængende indsatser samt langt flere ressourcer end i dag kan nærme sig en løsning.

- Det, der dog måske efterlod det største indtryk blandt mange - og gjorde det svært at sidde uberørt tilbage - var, at vi blev præsenteret for nogle konkrete menneskeskæbner, og et lille indblik i, hvad det gør ved et menneske at måtte opgive ikke kun sin fortid men også sin fremtid med alt, hvad den indebærer, af håb og drømme, fortæller Berit Byg fra Folkeuniversitetet i Vesthimmerland, som stod bag foredraget i samarbejde med de lokale menighedsråd i Vilsted, Ranum og Malle.

Det var Ranum Efterskole, der lagde hus til foredraget og serverede hjemmebag til kaffen.
 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!