Mandag d. 13. juli 2020 - �rgang 15

Rosenparken i forandring

05-12-2019

Bestyrelsen for den Jyske Rosenpark i Aalestrup er i fuld gang med at ændre på forholdene i den gamle smukke park, som følge af byrådets beslutning i 2018 om at mindske det kommunale driftstilskud med 100.000 kr. årligt.

Parken skal sidestilles med de øvrige parker i Vesthimmerlands Kommune. Det vil sige at serviceniveauet bliver lavere. Til gengæld tages der ikke længere entré. Der foretages også ændringer i parkens udformning, således at den løbende gøres mere driftsvenlig. Dette medfører fx sløjfning af rosenbede, der erstattes med stauder eller græs. Planen for dette laves i samarbejde med Den Jyske Rosenparks bestyrelse.

Bestyrelsen har besluttet, at der på grund af ændringerne skal genforhandles og opslås ny forpagtningsaftale, så den kommer til at matche de nye forhold, og der vil derfor inden for overskuelig fremtid blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor nye vedtægter og planer for den fremtidige drift af parken vil blive fremlagt.

Bestyrelsen arbejder tillige med at udforme en ny forpagtningskontrakt, idet den nuværende kontrakt udløber med udgangen af januar måned 2020.

Bestyrelsen består af Ulla Skov, formand, Petra Jensen, kasserer, Lone Hammer, sekretær, Poul Monrad, menigt medlem og kommunens repræsentant i bestyrelsen.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!