Torsdag d. 6. august 2020 - �rgang 15

Skolerne i Vesthimmerland klarer sig godt i ny undersøgelse

16-01-2020

Vesthimmerlands Kommune deltager sammen med 12 andre kommuner i Danmark i et program støttet af AP Møller Fonden. Programmet har varet i 4 år og er nu på vej mod afslutningen.

Tre gange har der været større spørgeskemaundersøgelser, som elever, forældre, lærere, klasselærere, pædagoger og skolens ledelse har udfyldt. Den første gang i 2015, den anden i 2017 og den sidste i efteråret 2019. Hver gang er det de samme spørgsmål, som bliver besvaret.
I den første kortlægning i 2015 viste besvarelserne, at der var udfordringer i Vesthimmerlands Kommunes skolevæsen både blandt de yngste og de ældste elever omkring trivsel og læring. I forbindelse med kortlægningerne er der fra programmets side iværksat kompetenceudviklingsforløb blandt lærere, pædagoger og ledere med særlig fokus på de udfordringer, som kortlægningerne viste på de enkelte skoler og samlet for kommunen.

Resultaterne af korlægningsundersøgelsen fra 2019 viser, at indsatserne i skolerne har båret frugt. Eleverne er generelt glade for at gå i skole, de trives i hverdagen, har det godt med deres kammerater og de voksne. Endvidere oplever de, at de er dygtige i fagene og kan godt lide deres fag.  De yngste elever, både drenge og piger, er mest tilfredse med skolen.

Eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen har det godt i fagene, de er glade for deres kammerater og de voksne. De synes, at det er vigtigt at lære noget for at få gode karakterer.  Dog viser denne undersøgelse for Vesthimmerlands Kommune og de øvrige 12 kommuner, at drengene scorer højere på social trivsel end pigerne og pigerne scorer højere på faglig trivsel end drengene. En tendens, der også kan ses på landsplan i andre undersøgelser.

Lærernes og pædagogernes svar i kortlægningen viser, at der samarbejdes mere end tidligere om undervisningen og elevernes trivsel. Lærerne er meget tilfredse med at være lærer på skolen, og der er en særlig opmærksomhed på, at lærerne og pædagogerne sammen strukturerer og samarbejder om elevernes læring. Både lærerne og pædagogerne arbejder målrettet med at give eleverne feedback, således at eleverne bliver bevidste om deres læringsmål. Lærerne giver endvidere udtryk for, at eleverne er motiverede og gør en god indsats i timerne.

I resultaterne af denne kortlægning kan vi se, at forældrene i Vesthimmerland anerkender skolerne for deres samarbejde med dem. Forældrene giver udtryk for, at de får de informationer, de behøver, samt har et fint samarbejde generelt med skolen. Inger Nielsen, formand for Børne- og Familieudvalget giver udtryk for, at hun er meget glad og stolt over det fine samarbejde, der er mellem forældrene og skolen. Jeg tror på, at det er vigtigt, at forældrene og skolen sammen kan støtte børnene i deres skolegang.

Lærere, pædagoger og ledere har samarbejdet om at ændre og forbedre læringsmuligheder for eleverne, så de kan få en endnu bedre skolegang og trives i deres skoledag, udtaler direktør for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Morten Lund. Vi er meget stolte af de flotte resultater, som denne sidste kortlægning viser og vil tage udgangspunkt i disse resultater i de fremtidige indsatser i skolerne i Vesthimmerlands Kommune, fortsætter Morten Lund.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!