Onsdag d. 26. februar 2020 - �rgang 15

Skyttegrave holder Løgstør IF på standby

09-02-2020

En flytning af Løgstør Stadion lader fortsat vente på sig, og LIF er præget af ventetiden, fordi der ikke bliver investeret i det nuværende baneanlæg.

Af Jacob Dalgaard

Pris og pengebeholdning har ikke passet sammen, og derfor er en flytning af Løgstør Stadion til Sdr. Ringvej ved Lanternen indtil videre forsinket et par år. For Løgstør IF betyder uvisheden om fremtiden, at der ikke bliver kostet penge på det eksisterende anlæg.

Det fortalte Chris Severinsen, idrætsforeningens formand, da han i går aflagde beretning på årets generalforsamling i klubhuset på Frederik Deb VII's Allé:

- Med politisk opbakning har Byggegruppen (Lanternens byggegruppe, red.) nu fået alles mandat til at forestå arbejdet med at etablere anlægget, og vi har i et stykke tid været på feltarbejde for at vælge korrekt kunstgræs, holdt møder med kommunens tekniske folk, og så krydser vi fingre for, at året 2020 bliver året, vi kommer i jorden. Det er i 2019 endnu kun blevet til ”skyttegravenes” plads overfor Lanternen.

Chris Severinsen kom også ind på nogle af konsekvenserne af uvisheden:

- Udflytningen betyder også at flere ting har været sat på standby fordi vi ikke har vist om vi har været købt eller solgt i forhold til en udflytningsdato, og vores nuværende baneanlæg bærer præg heraf. Vi har ikke kunnet udskifte lysanlægget på stadion, som i de seneste år er blevet dårligere og dårligere. Det har været en væsentligt forringelse af oplevelsen for de hold, der træner aften og i de mørke timer, som jo i virkeligheden skulle have haft en lys bold og spillet en helt anden sport på den bekostning. Det bliver en opgave fremover at tage stilling til, hvordan vi bedst løser dette kompromis.

Problemer med betaling af kontingent

Formanden kom i sin beretning også ind på en anden udfordring i klubben.

- Vi har igen i år et kæmpe beløb i restance, fordi folk enten ikke får betalt i tide, ikke får oplyst deres skift i adresse eller emailadresse, de store børn giver ikke regningen videre – eller melder blot tilbage, at man har ikke spillet, og det har der bare ikke været fulgt op på. Det er en udfordring, og det ønskes, at alle hjælpes ad med at løse denne udfordring, så vi ikke skal bruge tiden på at lege Kim Bodnia i Inkasso.

På den mere muntre siden kunne formanden fortælle om succes med både et rekordstort antal seniorhold, Løgstør Open Air, Himmerland Forsikring Cup samt et stort antal frivillige i klubben.

Chris Severinsen, Keld Kronborg, Jesper Frederiksen og Søren Buchholz modtog alle genvalg til bestyrelsen, og Tom Cortsen blev genvalgt som suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!