Tirsdag d. 18. februar 2020 - �rgang 15

Sø udgravet i Trend - næsten uden problemer

07-09-2019

En skjult sø i Trends populære sommerhusområde blev i går fundet frem af gemmerne.

Af Jacob Dalgaard

Entreprenørfirmaet Virenfeldt og Nielsen kørte i går en stor gravemaskine i stilling ved søen, som i årevis har ligget gemt væk i et vildnis af tjørn og anden vild bevoksning. Gammelt plantemateriale skulle graves op for at sikre et vandspejl, der skal gøre området endnu mere rekreativt.

Det er Trend Sommerhusforening, der har ønsket naturprojektet mellem Marthasvej og Mariesvej udført og investerer 120.000 kroner til formålet.

Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Museum var i går på pletten for at følge arbejdet. Kommunen har anvist, hvor dybt der må graves for at sikre, at der ikke graves gennem allaget, som skal holde på vandet i søen.

Oprensningen blev udført planmæssigt med et enkelt lille uheld. Et par traktorer med vogne bidrog til arbejdet ved at køre det opgravede dynd væk. En af vognene sank dog i et hul og væltede om på siden. Der skete ingen skade på hverken personer eller materiel, og vognen kunne rejses op igen og fortsætte arbejdet.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!