Torsdag d. 22. august 2019 - �rgang 14
Klaus H. Frederiksen, direktør i Spar Nord Vesthimmerland

Spar Nord kommer ud med årsresultat på 920 mio. kroner efter skat

07-02-2019

Spar Nord kom ud af 2018 med et resultat på 920 millioner kroner efter skat. Resultatet trækkes blandt andet op af vækst i bank- og realkreditudlån, ligesom uændrede omkostninger bidrager positivt til bundlinjen.

Spar Nords netop offentliggjorte årsregnskab for 2018 viser et samlet resultat på 920 millioner kroner efter skat svarende til en egenkapitalforrentning på 10,8 procent. Særligt vækst i bank- og realkreditudlån er med til at bidrage til den positive bundlinje, ligesom uændrede omkostninger er med til at sikre, hvad Spar Nord betegner som et tilfredsstillende resultat.

Den stigende efterspørgsel efter udlån glæder direktør Klaus H. Frederiksen i Spar Nord Vesthimmerland, da det vidner om økonomisk optimisme samt tilfredshed hos kunderne kombineret med konkurrencedygtige produkter.

- Det seneste år har vi oplevet en rigtig fin udvikling i bankens kerneforretning, der blandt andet er kommet til udtryk i form af stigende efterspørgsel efter realkredit- og bankudlån. Og det har betydet, at vi faktisk er vokset med 6 og 5 procent på henholdsvis realkredit- og bankudlån i 2018, siger han og fortsætter:

- Vores vækst i realkredit- og kundeudlån hænger også sammen med, at vi i 2018 har fået flere nye kunder, og vi er i årets løb vokset hurtigere end markedet og har dermed vundet markedsandele.

Samlet set landede Spar Nords omkostninger marginalt lavere i 2018 end i 2017. Derimod steg nedskrivningerne til 173 millioner kroner, hvoraf størstedelen udgøres af bankens landbrugskunder.

Styrket markedsposition
På trods af den hårde konkurrence i markedet har Spar Nord det seneste år opnået flere topplaceringer i en række tilfredsheds- og imageanalyser. Klaus H. Frederiksen hæfter sig ved, at Spar Nord derfor er godt rustet til at imødegå kombinationen af hård konkurrence, lave renter og beskeden samfundsvækst, som også ventes at præge markedet i 2019.

- Det seneste års topplaceringer i både omdømme- og kundetilfredsmålinger vidner om, at vi er på rette vej med vores strategi om at prioritere den nærværende, personlige og kompetente rådgivning meget højt, siger Klaus H. Frederiksen og fortsætter:

- Jeg ser sådan på det, at vi har de bedste forudsætninger for fortsat at kunne vinde markedsandele i 2019 og fortsat sikre vores kunder bankoplevelser i særklasse, lyder det afsluttende fra Klaus H. Frederiksen.

I begyndelsen af året blev Spar Nord udpeget som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI), og det forventer Klaus H. Frederiksen kan stille banken endnu stærkere i konkurrencen om såvel større erhvervskunder som offentlige kunder.

På baggrund af årsregnskabet for 2018 indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der udbetales et uændret udbytte på 3,50 kroner pr. aktie svarende til en udlodningsprocent på 47.

Spar Nord forventer en samlet basisindtjening før nedskrivninger i niveauet 700-800 millioner kroner efter skat for 2019.
 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!