Onsdag d. 30. september 2020 - �rgang 15

Statsafgift kan spænde ben for overskudsvarme fra Dania

11-09-2020

Aars Fjernvarme overvejer for øjeblikket et projekt om udnyttelse af overskudsvarmen fra Jernstøberier Dania.

Det oplyste formanden  Svend F. Andersen, Aars, på generalforsamlingen på Aars Hotel mandag aften.

- Den største hindring er uden tvivl, at der er en ikke ubetydelig afgift til staten på udnyttelse  af overskudsvarme. Det undrer i disse tider, hvor alle politikere drøfter klima, CO2-reduktion og overskudsvarme og dermed nærmest råber på udnyttelse af overskudsvarme, understregede Svend Andersen.

-Men hindringen bunder uden tvivl i en konflikt mellem miljø og statskasse. I de gamle protokoller kan jeg se, at en drøftelse af overskudsvarme fra Dania i Aars` fjernvarmenet første gang fandt sted i maj 1978.

Aars Fjernvarme satser stadig på lave varmepriser
Sidste skud på stammen angående nye relevante opvarmningsformer er store el- eller gasdrevne varmepumper. Aars Fjernvarme følger udviklingen nøje og vurderer hele tiden, om varmepumper kan være relevante i Aars. Aars Fjernvarme er blandt Danmarks billigste og placerede sig i 2019 på en pæn tiendeplads blandt Danmarks 388 fjernvarmeværker.

- Selv om bestyrelsen har prioriteret højt at holde stabile varmepriser, så må vi hæve prisen en smule. For en gennemsnitsforbruger vil det betyde en stigning på cirka 700 kr. i år, men vi ligger stadig lunt i svinget og har en placering i top 20 angående billige varmepriser, sagde Svend Andersen. Følgende faktorer betyder meget for os: Stabile varmepriser, gode affaldsleverancer, stabil drift og begrænset anvendelse af supplerende brændsler som træpiller, olie og gas.

49.070 tons udnyttet til energi på varmeværket
Mængden af importeret affald blev meget lavt, nemlig 5.799 i 2019 mod 7832 tons  året i forvejen. Aars Fjernvarme har udnyttet 49.070 tons brandbart affald i 2019, hvilket er tre procent mere end i 2018.

- Det er som nævnt bestyrelsens mål at fastholde stabile varmepriser, men vi må forvente lidt stigende priser de kommende år, pointerede fjernvarmeformanden. En væsentlig faktor i fremtiden er affaldsmarkedet. Hvordan vil øget genbrug påvirke markedet? Hvor lang tid kan vore anlæg holde? Ovnene er jo fra henholdsvis 1986 og 1995, og al teknik slides jo, men bare rolig: Anlægget bliver passet og plejet af vort dygtige personale.

Formanden kritiserede Rebild Kommune for fra 2021 at sende dagrenovation fra de tidligere Støvring og Nørager Kommuner til forbrænding hos RenoNord i Aalborg uden udbud. Aars Fjernvarme har udnyttet dagrenovationen siden 2016, hvor aftalen blev vundet i offentlig licitation med en pris 40 procent billigere end prisen fra RenoNord. Aars Fjernvarme har udnyttet affaldet fuldt ud, hvilket også har sikret fjernvarmeforbrugerne i Suldup og Haverslev en besparelse på varmeregningen på mellem 45 og 50 millioner kr. og Rebild Kommune alene på cirka fem millioner kr. på skoler og børnehaver siden fusionen med Aars Fjernvarme.

Ny lagersilo kan bruges til evt. biomasseværk
-    Regeringen har udsendt et oplæg til genbrug af stort set alt affald, opdelt i ti fraktioner, og lukning af en række forbrændingsanlæg frem til 2030. Opgaven er lagt ud til Kommunernes Landsforening. I den sammenhæng er det forbrugerejede affaldsvarmeværk i Aars specielt, da vi er et privat værk. Men hvad det videre forløb bliver, kender vi endnu intet til, da vi står uden for forhandlingerne i Kommunernes Landsforening, sagde Svend Andersen.

-    Vor nye lagersilo er udformet, så den kan bruges som lager og fødehal til et kommende biomasseanlæg, hvis det bliver fremtiden. Den har indtil videre vist sin værdi som lager for tørt affald og have/parkaffald.

Svend Andersen er ikke tilfreds med, at bortskaffelse af ikke-miljøvenlig træ sker på en langtfra miljørigtig måde.

-    Det harmer mig ofte, når jeg ser, hvordan store mængder malet træ eller på anden måde forurenet træ brændes i brændeovne og fastbrændselskedler uden nogen form for røggasrensning. Ja, i de fleste tilfælde drejer det sig også om ulovlig afbrænding i henhold til vore miljølove. Men ingen tvivl om, at det bunder i ønsket om en billig eller vel nærmest gratis bortskaffelse af træet. Det kan vi ikke tilbyde med det nuværende afgiftssystem.

Aars Fjernvarme har fået 22,2 millioner kr. for at modtage affald til energiudnyttelse i 2019, men samtidig har fjernvarmen betalt 22 millioner kr. i afgifter til staten, samtidig med, at fjernvarmen har sparet omgivelserne for afbrænding af store mængder naturgas. I årets løb fik Aars Fjernvarme 65 nye forbrugere. Medlemstallet er nu 5618.

Aars Fjernvarme har for nylig installeret et cirka 300 kvadratmeter solcelleanlæg på 50 KW, der kan levere el til Fjernvarmens egetforbrug.  Fjernvarmen overvejer, om det er rentabelt også at opsætte mindre solcelleanlæg på centralerne i Aars, Hornum, Suldrup og Haverslev.

-    Jeg er flere gange blevet spurgt om, hvorfor vi ikke opstiller et solvarmeanlæg. Her er svaret, at det ikke passer ind i vor produktion. Solvarme leverer masser af varme om sommeren, hvor vi har overskud af affald til forbrænding. Om vinteren, hvor varmebehovet er større, leverer solvarmen kun en begrænset mængde energi. Så det er ikke attraktivt, fastslår Svend Andersen.
 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!