Fredag d. 24. maj 2019 - Årgang 14
Per Godiksen afholder sin formandsberetning

Stor udskiftning i Hjerteforeningen

09-03-2019

Hjerteforeningen Vesthimmerland skal have ny formand.

Tekst og foto: Jacob Dalgaard

Per Godiksen aflagde torsdag aften sin sidste formandsberetning i Hjerteforeningen Vesthimmerland. Det foregik i Dr. Ingrid Hallerne.

Den afgående formand fortalte om nogle af de mange aktiviteter, som foreningen deltager i rundt om i Vesthimmerland for at gøre sig synlig. Per Godiksen oplyste også, at foreningen i det seneste år har tumlet med at få etableret en hjertesti i Løgstør. Det er lykkedes, og den ventes at blive indviet en gang i april.

Et andet tiltag, som er blevet taget godt imod er "Børnebørnens madværksted." Her har bedsteforældre mulighed for at tilmelde sig selv og et barnebarn mellem 4. og 6. klasse til 4 kursusdage á tre timer med gode madoplevelser og fælleskaber på programmet. I efteråret blev kurserne afholdt på Toppedalskolen.

Ny bestyrelse

Hjerteforeningen har cirka 900 medlemmer alene i Vesthimmerland. Af dem var 21 mødt frem til generalforsamlingen, hvor der skulle vælges nye folk til bestyrelsen. Anna Maria Andersen, Ove Sondrup, Ib Fruergaard og Per Godiksen havde alle på forhånd meldt ud, at de ikke ønskede genvalg til bestyrelsen.

Der var således lagt en større opgave på skuldrene af ordstyrer Leo Falk med at få sammensat en ny bestyrelse. Det lykkedes ham at overtale Ib Fruergaard til at tage en periode mere, og nyvalgt blev Ellen Nørgaard og Rita Frederiksen. Da der ikke var flere, der ønskede at blive valgt, besluttede generalforsamlingen at reducere bestyrelsen til 6 personer i overensstemmelse med vedtægterne.

De øvrige medlemmer af bestyrelsen er Ilselil Pedersen, Helen Schøning og Ingeborg Wetche. Den nye bestyrelse konstituerer sig senere.

Efter generalforsamlingen holdt overlæge Jesper Vandborg Bjerre fra Aarhus Universitetshospital et indlæg om afdelingen for børn med hjertesygdomme. 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!