Fredag d. 10. juli 2020 - �rgang 15

Tabte net spøger i Limfjorden

02-07-2019

Når fiskenet mistes, fortsætter de med at fiske i mange år efter. Disse net kaldes spøgelsesnet. Miljømæssigt er nettene også en udfordring, fordi de afgiver plastik, når de forvitrer. I Limfjorden er bl.a. hummer et af de dyr, man kan se, fanges i mistede net.

Limfjordsrådet ønsker at gøre en indsats for en renere og mere bæredygtig forvaltning af Limfjorden. Rådet har derfor besluttet at fiske 10 efterladte net op, som er kommet til rådets kendskab. I forbindelse med dette arbejde har Limfjordsrådet imidlertid erfaret, at problemet er langt større end blot de 10 net. Limfjordsrådet skønner, at flere hundrede mistede net forsat fisker i Limfjorden.

En renere og mere bæredygtig forvaltning af Limfjorden
Kommunerne gør en stor indsats på bl.a. kvælstofområdet for at sikre en renere fjord. Der skal være god økologisk tilstand til gavn for naturen og de mennesker, der færdes på og ved fjorden.

”De senere år har vi bl.a. set, at hummerne er vendt talstærkt tilbage til fjorden, og det er rigtig ærgerligt, at en ukendt del af dem ender i mistede fiskeredskaber,” konstaterer Limfjordsrådets formand Jens Lauritzen.

”Der er behov for at tænke i helheder, og mistede net er helt klart et område, som bør have øget opmærksomhed fremadrettet,” tilføjer formanden.

Behov for handling
Limfjordsrådet vil tage problemstillingen op med den ny udpegede Miljøminister, så der kan komme mere handling.

”Vi har taget hul på et nyt indsatsområde i Limfjorden, men har desværre erfaret, at omfanget er langt større end først antaget,” siger Jens Lauritzen og forsætter:

”Det er utrolig vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kun er i de åbne havområder spøgelsesnet fisker videre, men også helt tæt på i de danske fjorde, hvor nettene nok er mindre, men hvor der tilsyneladende er mange af dem.”

Limfjordsrådet meddeler, at det gerne stiller erfaringer til rådighed og hjælper med at få taget hul på udfordringen omkring spøgelsesnet.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!