Onsdag d. 11. december 2019 - �rgang 14
Else Marie Sønderstrup sammen med årets to modtagere af Muslingeprisen; René Strømgaard i midten og Henrik Jepsen til højre

Tekniske ildsjæle løb med årets Muslingepris

15-08-2019

René Strømgaard og Henrik Jepsen fik torsdag aften overrakt årets Muslingepris i en stuvende fyldt Kulturladen.

Tekst og foto: Jacob Dalgaard

Ofte er det formændene, der løber med æren, når der uddeles hæder og ære for vellykkede arrangementer. Bag formændene står der omtrent lige så ofte ihærdige hjælpere, som sjældent kommer frem i rampelyset, selv om de er vigtige for at få tingene til at fungere.

I aften var det dog anderledes. Blandt de indstillede kandidater pegede Løgstør Kulturråd på René Strømgaard og Henrik Jepsen, da formand Else Marie Sønderstrup udråbte årets prismodtagere.

"Uden deres elarbejde med strøm, lyd og lys var der ingen fester. I siger aldrig nej og som frivillige er i vores oplagte mål for muslingeprisen 2019. Vi håber, I holder jer” i stødet” mange år endnu til glæde for alle os," sagde Else Marie Sønderstrup.

Muslingeprisen er først og fremmest en påskønnelse for en frivillig indsats, men med æren følger også 3000 kroner, som Spar Nord er sponsor for. Derudover får prismodtagerne en muslingeskulptur lavet af Harald Welling og dekoreret af Birthe Kjærsgaard samt et diplom designet af Søren Christiansen.

Prisuddelingen blev traditionen tro foretaget ved sæsonens sidste torsdagsmusik på havnen. Og igen i år var det Agersted Brass Band, der med 28 fremmødte blæsere stod for den musikalske underholdning.

 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!