Lørdag d. 17. august 2019 - �rgang 14
Denne skitse viser tankerne for indretningen af Købmager Passage

Tillægsbevilling på 2,1 millioner kroner skal igangsætte Købmager Passage

12-05-2019

En åbning mellem Løgstør Havn og handelsgaden Østerbrogade er blot en enkelt bevilling fra at blive realiseret.

Hvis et flertal i Økonomiudvalget på onsdag giver grønt lys til at dykke ned i kommunekassen efter 2.082.000 kroner, vil der reelt være banet vej for at gennemføre et projekt, der i mange år har været talt om i Løgstør. Projektet er blevet døbt Købmager Passage, og går ud på, at kommunen opkøber Købmagergade 13 og river huset ned for at anlægge et bytorv mellem Købmagergade og Havnevej i forbindelse med Kunsttorvet.

Det bliver et byrum som indrettes med et gennemgående strøg, der guider og leder flowet fra havnen og i retningen af handelslivet. Strøget flankeres på begge sider af grønne bede med mindre bakker, som giver en fornemmelse af et grønt rum., og der bliver siddemuligheder med forskellige udsigter og oplevelser.

Området indrettes med et plateu, der kan fungere som scene samt med et større opholdsareal med plads til udeservering for caféen ved torvet og mulighed for at byens øvrige aktører kan afholde mindre events i Købmager Passage.

Samlet pris: 4 millioner kroner

Den samlede pris for Købmager Passage er skønnet til at koste godt 4 millioner kroner inklusive opkøb af huset, der skal rives ned. Realdania har støttet projektet med 2 millioner kroner, og derfor skal Økonomiudvalget og senere byrådet selv finde et beløb i samme størrelsesorden til at realisere projektet.

Det forventes at realiseringen af Købmager Passage kan gå i gang i september i år og være klar til indvielse i slutningen af 2020.

Den nye passage bliver kun for fodgængere, mens bilister fortsat skal benytte de eksisterende veje for at komme fra havnen til Østerbrogade eller omvendt.

 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!